Til hovedinnhold
Norsk English

i4plastics

i4plastics består av 17 små og store bedrifter og kompetanseaktører innen plastbearbeidende industri, og SINTEF Raufoss Manufacturing er formell vert for Arena-prosjektet. Mange av bedriftene har i dag sterke posisjoner globalt, hovedsakelig basert på sin styrke innen plastrelaterte materialer og produksjonsprosesser.

Kontaktperson

Hexagon Ragasco er en av de bedriftene som er med i Arena-prosjektet i4plastics. Foto: Hexagon Ragasco
Hexagon Ragasco er en av de bedriftene som er med i Arena-prosjektet i4plastics. Foto: Hexagon Ragasco

Nettverksklyngen og Arena-prosjektet i4plastics består av små og store bedrifter innen plastbearbeidende industri, og skaper merverdi og økt konkurransekraft gjennom samarbeid om kunnskapsbasert innovasjon og kompetanseutvikling innen material- og verktøyteknologi. Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA.

Delprosjekter

i4plastics er delt opp i fire delprosjekter med fokusområdene Samarbeid, Kompetanse, Forskning og Innovasjon. Delprosjektenes størrelse varierer, og hver gruppe ledes av en representant fra en av bedriftene.

 • Samarbeidsarena: Felles strategi for produkt- og prosessutvikling for plast- og multimaterialer.
 • Kompetansearena: Partnersøk og kompetansekartlegging, etablere kompetanseforaet og kompetansesenteret.
 • FoU-arena: Kartlegge framtidig behov og initiativ hos bedriftene, utvikle og matche med finansieringsordninger, inkludere små og mellomstore bedrift og søknadsskriving og kvalifisering.
 • Innovasjonsarena: Utvikle nye innovasjonsprosjekter i og mellom bedrifter i i4plastics, og omdanne resultater til forretningskonsepter.

Konsortium

Bedriftene i i4plastics har fokus på plast som materiale, men også i kombinasjon med andre materialer, såkalte multimaterialer. Nettverket har hovedbase i og rundt Raufoss Industripark og opererer innenfor ulike markeder som for eksempel automotive, forsvar, vann- og gassdistribusjon, gasslagring, helseteknologiske hjelpemidler, infrastruktur til vei, verktøyutvikling og akvakultur. Basert på produksjonsteknologi, markeder og produkter besitter klyngens bedrifter en sterk felles kjernekompetanse som kan utvikles videre til å gi bedriftene økt konkurransekraft gjennom prosjektet.

 • Form-Tek
 • Hexagon Ragasco
 • HV Plast
 • Kongsberg Automotive
 • K8 Industridesign
 • Mjøsplast
 • Nammo Raufoss
 • Oma Plast
 • Plastal
 • Plasto
 • Raufoss Water & Gas
 • Torpo
 • Gjøvikregionen Næringsråd
 • Nasjonalt Senter for Komposittkompetanse
 • Fagskolen Innlandet
 • NTNU Gjøvik
 • SINTEF Materialer og kjemi
 • SINTEF Manufacturing

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2014 - 01.07.2017