Til hovedinnhold
Norsk English

CPS Plant

Forskningsprosjektet CPS Plant har som mål å kunne optimalisere og videreutvikle produksjonsmetodene innen norsk vareproduksjon og prosessindustri med mer fokus på digitalisering. Prosjektet ledes av SINTEF Manufacturing, og partnerne er Norsk Hydro, Benteler Automotive, Hycast, SINTEF Digital og NTNU.

Kontaktperson

Prosjektet CPS Plant har som mål å kunne optimalisere og videreutvikle produksjons metodene innen norsk vareproduksjon og prosessindustri med mer fokus på digitalisering. Foto:
CPS Plant skal følge verdikjeden til aluminium fra smelte til produkt. På bildet vises aluminiumstøperiet til Hydro i Sunndal. Foto: Hydro Sunndal

Cyber Physical Systems og Industri 4.0 har et stort fokus på produksjon med målsetning å sikre konkurransekraft i høykostland ved digitalisering av produksjonen. CPS innen produksjon optimaliserer og forbedrer både kvalitet og ytelse av enkeltprosesser så vel som produksjonssystemet i en fabrikksammenheng. CPS som en del av det digitale skifte vil skape nye muligheter for norsk industri, gjennom bruk av sensorteknologi, virtuelle systemer, kognitive styringssystemer, store datasett (Big Data), tingenes internett (IoT) og skytjenester i sanntid.

Digitalisering og optimalisering

Forskningsprosjektet CPS Plant har som mål å kunne optimalisere og videreutvikle produksjonsmetodene innen norsk vareproduksjon og prosessindustri med mer fokus på digitalisering. Prosjektet skal følge verdikjeden til aluminium fra smelte til produkt (bil), og ved hjelp av industrielle demonstrasjoner vil CPS Plant integrere digitale modeller med den fysiske produksjonen. Modellering av prosesser vil predikere og justere avvik i produksjon. Ved bruk av skybaserte tjenester (Internet of Things) og maskinlæring, åpnes det for kommunikasjon mellom maskiner og utstyr for å håndtere, modellere og presentere store datamengder (Big Data) med digitale tvillinger.

Videre vil kommunikasjonen til fremtidens operatører, "The Connected Worker" være viktig både i et produksjon, vedlikeholds og kvalitets perspektiv. Dette skal utføres både i Green field (en helt ny fabrikk) og Brown field (videreutvikling av eksisterende fabrikk). Prosjektet skal også utvikle et norsk veikart som viser løsninger og eksempler for implementering av industrielle demonstrasjoner fra både vareproduserende industri og prosessindustri.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.03.2017 - 28.02.2021