Til hovedinnhold
Norsk English

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) er en såkalt katapult eller et testsenter der næringslivet kan teste ut ny teknologi og nye løsninger. Senteret er drevet av SINTEF Manufacturing på vegne av NCE Raufoss.

Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC) er en såkalt katapult eller et testsenter der næringslivet kan teste ut ny teknologi og nye løsninger. Senteret er drevet av SINTEF Raufoss Manufacturing på vegne av NCE Raufoss. Foto: Jarle Nyttingnes
Mette Foss Dalseg, leder i TotAl-gruppen, Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, og Ottar Henriksen, prosjektleder for MTNC. Foto: Jarle Nyttingnes

I oktober 2017 tildelte Siva de første katapult-sentrene til Elkem i Kristiansand og SINTEF på Raufoss, som SINTEF Manufacturing søkte på vegne av NCE Raufoss. Ordningen skal bidra til at bedrifter raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle idéer fra konseptstadiet til markedsintroduksjon. Sentrene skal tilby lokaler, utstyr og kompetanse, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere teknologier, produkter eller tjenester.

Minifabrikker og nye produksjonsteknologier

MTNC skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i minifabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt.

– Norsk katapult MTNC skal utvikles til et teknologisenter i verdensklasse, hvor vi bygger flere minifabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet, sier Mika Tienhaara, driftsleder for MTNC.

Den første minifabrikken skal fokusere på Additive Manufacturing, som populært kalles 3D-printing, og som er en prosess hvor material sammenbindes til objekt ut fra en 3D-modell. Totalt skal MTNC inneholde fire til seks avanserte, modulbaserte og fleksible minifabrikker.

Kort om MTNC

  • Formål: Bidra til at bedriftene raskere, rimeligere og bedre evner å utvikle ideer fra konseptstadiet og frem til markedsintroduksjon
  • Målgruppe: Små og mellomstore bedrifter, men også store bedrifter, FoUI-miljøer og utdanningsinstitusjoner
  • Tilbud: Lokaler, utstyr og kompetanse, der bedrifter kan teste, simulere eller visualisere

Kontaktpersoner

  • Svein Terje Strandlie, administrerende direktør SINTEF Manufacturing og klyngeleder NCE Raufoss, telefon: 901 01 340, e-post:
  • Mika Tienhaara, driftsleder for MTNC, telefon: 911 05 813, e-post:

Nøkkeltall

Prosjektstart

05.02.2018