Til hovedinnhold
Norsk English

KOPROD

Hovedmålet med prosjektet KOPROD er å demonstrere metoder og teknologiske løsninger for fremtidig konkurransedyktig produksjon av komplekse, små- og mellomvolum produkter mot kostnadssensitive markeder. Prosjektet er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Prosjektet KOPROD fokuserer på konkurransedyktig produksjon av komplekse produkter med høyt variantspekter. Foto: Mjøs Metallvarefabrikk
Prosjektet KOPROD fokuserer på konkurransedyktig produksjon av komplekse produkter med høyt variantspekter. Foto: Mjøs Metallvarefabrikk

Automatisering har hjulpet produksjonsbedrifter med å øke produktivitet og senke kostnader i flere tiår. De tre produksjonsbedriftene Mjøs Metallvarefabrikk, Sandvik Teeness og Tysse Mekaniske Verksted, i tillegg til sensorleverandøren Zivid Labs, står alle ovenfor store muligheter innenfor kostnadssensitive markeder, hvor fremtidig konkurranseevne avhenger av økt automatiseringsgrad knyttet til små- og mellomvolum produksjon av et stort variantspekter av produkter.

Automasjonsløsninger

Det er godt dokumentert at lav enhetskostnad for tilvirkning, kombinert med høy kompleksitet og lave volum for hver enkelt komponent eller produktvariant vanskeliggjør automatisering. Videre er det også bred enighet om at det er mulig å oppnå redusert enhetskostnad og økt fleksibilitet gjennom automasjonsløsninger basert på menneske-robot-samarbeid i ulike former.

KOPROD skal fylle det identifiserte gapet mellom markedsmuligheter og tilgjengelige kostnadseffektive automasjonsløsninger. For å oppnå dette skal KOPROD forske frem, utvikle, integrere og demonstrere nye teknologiløsninger for trygge og adaptive robotoperasjoner, intuitiv og effektiv robotprogrammering, samt robust 3D avbildning for griping og kvalitetskontroll. Dette vil føre til innovasjoner på både nasjonal og internasjonal basis.

Fremtidig konkurransedyktig produksjon

Mjøs Metallvarefabrikk er prosjekteier til prosjektet, og SINTEF Digital og SINTEF Manufacturing er med som forskningspartner. KOPRODs hovedmål er å innen 2019 demonstrere metoder og teknologiske løsninger i et industrielt relevant miljø (TRL - Technology Readiness Level 6) for fremtidig konkurransedyktig produksjon av komplekse, små- og mellomvolum produkter mot kostnadssensitive markeder.

Verdiskapingspotensialet

Verdiskapingspotensialet fra prosjektet kommer blant annet til syne i prognoser om økt omsetning for både produksjonsbedriftene og sensorleverandøren. Realiseringen av verdiskapingspotensialet skal sikres gjennom at prosjektet er strategisk forankret og sterkt knyttet opp mot interne prosjekter i bedriftene, hvor kompetanse- og teknologioverføring og implementering av resultater fra KOPROD ivaretas. Det er forventet at resultatene fra prosjektet vil ha stor overføringsverdi til annen norsk industri.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2017 - 31.03.2020