Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Raufoss Manufacturing har skiftet navn til SINTEF Manufacturing

SINTEF Raufoss Manufacturing AS har skiftet navn til SINTEF Manufacturing AS med virkning fra 1. september 2018. Navnebyttet signaliserer at SINTEF ønsker å spille en sterkere rolle innenfor norsk vareproduksjon i tida som kommer.

– Vi er stolt av vår ledende rolle som kompetansesenter for vareproduksjon i Norge, sier administrerende direktør i SINTEF Manufacturing, Svein Terje Strandlie. – Navneskiftet er startskuddet på en enda sterkere satsing, i både SINTEF og på nasjonalt nivå.

Viktig for omstillingen av Norge

– Industrien står overfor et skifte som endrer måten vi driver industri på. Som forskningspartner for industrien skal SINTEF være i front av denne omstillingen, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

I takt med den teknologiske utviklingen øker kompleksiteten i både produkter og produksjonsprosesser. For å være konkurransedyktig må bedriftene være i forkant av utviklingen og tenke bærekraft i alle ledd.

– SINTEF kan bistå med å oppnå raskere og mer effektive innovasjonsprosesser. Vi har ekspertisen, utstyret og fasilitetene som gir norske industribedrifter økt konkurransekraft, sier Svein Terje Strandlie.

Sjefen for SINTEF Manufacturing ser fram til å bidra enda sterkere til å løse de store utfordringene innen vareproduksjon, både på forskningsnivå og i samfunnet generelt.

– Jeg ser veldig frem til å løfte den industrielle satsingen i SINTEF og virkelig ta en ledende rolle innfor vareproduksjon. Dette kommer til å bli viktig for SINTEF og Norge fremover, sier Svein Terje Strandlie.

Fakta om SINTEF Manufacturing

  • Norges ledende kompetansesenter for vareproduksjon

  • Ambisjonen er å skape bærekraftige og effektive løsninger som gir konkurransefordeler for vareproduserende industri i Norge

  • 90 ansatte i både Raufoss, Trondheim, Stavanger, Ålesund og Kongsvinger

  • Spisskompetanse innen automatisert produksjon, produkt- og produksjonsutvikling, lean, verdikjedestyring og materialteknologi, samt laboratorie- og verkstedtjenester

  • Store satsinger: Industriklyngen NCE Raufoss, Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre (MTNC), forskningssenteret SFI Manufacturing, plastklyngen i4plastics

  • Eiere: Stiftelsen SINTEF 50,1 %, Industri 39,9 % (Benteler Automotive, Hexagon Composites, Hydro Aluminium, Kongsberg Automotive, Nammo Raufoss og Raufoss Technology) og Siva 10 %

Kontaktperson

  • Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Manufacturing. Epost: , telefon: 901 01 340