Til hovedinnhold

Fiskevelferd

Fiskevelferd

Samspillet mellom teknologi og biologi er viktig for teknologiområdene innen havbruk. Derfor har SINTEF en økende forskningsaktivitet samlet i begrepet presisjonsfiskeoppdrett knyttet til utvikling og bruk av ny teknologi for å bedre kunne overvåke fisken og dens omgivelser, og øke menneskets evne til å kontrollere dette. Denne tilnærmingen blir blant annet benyttet i forskning for å øke kontrollen under kritiske operasjoner som trenging av fisk.

Et annet viktig forskningsområde på SINTEF relatert til fiskevelferd er utvikling og bruk av sensorteknologi for å skaffe objektive data på hvordan fisk påvirkes av ny teknologi som blir introdusert i industriell fiskeproduksjon. Denne metodikken har blant annet blitt brukt til å studere belastninger fisk utsettes for ved pumping og avlusning, der en instrumentplattform kalt en "sensorfisk" sendes gjennom systemet.

Metode og infrastruktur

Seniorforsker

Områder og prosjekter