Til hovedinnhold
Norsk English

Materialer

SINTEF tilbyr verdensledende kompetanse innen materialteknologi. Vi arbeider langs hele verdikjeden, fra malmer og råstoffer, moderne og miljøvennlige fremstillingsprosesser, til utstøping og forming, sammenføyning og andre avanserte produksjonsprosesser. I våre topp moderne laboratorier og modelleringsfasiliteter analyserer vi materialenes oppbygging og produktenes egenskaper. Med karakteriseringsmetoder bestemmes materialenes oppbygging og produktenes egenskaper.

Kontaktperson

Fagområder innen Materialer

Biomasse og biomaterialer

Biomasse og biomaterialer

SINTEF har en rekke aktiviteter knyttet til prosessering og utnyttelse av marin- og landbasert biomasse. Forskningen på landbaserte biomasser er primært knyttet til utnyttelse av rester fra land- og skogbruk som råstoff for å lage bio-baserte...

Byggematerialer

Byggematerialer

Sammen med byggenæringen utvikler vi nye, bærekraftige byggematerialer.

Plast, kompositt- og polymermaterialer

Plast, kompositt- og polymermaterialer

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for alle typer plast slik som herdeplast, termoplast, plastkompositter, elastomerer og geler.

Metalliske materialer

Metalliske materialer

SINTEF har kompetanse langs hele verdikjeden fra framstilling til ferdig produkt for de fleste industrielle metaller og metall-legeringer