Til hovedinnhold

Systemutvikling og sikkerhet

Systemutvikling og sikkerhet

Vår kjernekompetanse er programvareutvikling og sikkerhet. Vi lager programvareløsninger og hjelper våre kunder med digitale forretningsprosesser. Samtidig er vi SINTEFs fremste sikkerhetsmiljø; fra industriell sikkerhet, cybersikkerhet og HMS til samfunnssikkerhet.

Som forskere jobber vi tett med næringslivet gjennom forskningsbasert rådgivning, workshops, datainnsamling, og implementering av funn fra forskningen. Vi deler kunnskapen vår gjennom forskningsrapporter, forskningsartikler, populærvitenskapelige artikler og foredrag i ulike sammenhenger.

Våre sikkerhetsforskere har kompetanse innen alt fra informasjonssikkerhet, programvaresikkerhet, nettverks- og kommunikasjonssikkerhet, til industriell sikkerhet, barrierestyring, risikoanalyser, HMS og granskning og læring.

Vi utvikler ny kunnskap og nye løsninger i skjæringspunktet mellom menneske, teknologi, organisasjoner og samfunn.

Forskningssjef
+47 452 18 102

Nyheter

Ekspertiser

Prosjekter

z