Til hovedinnhold
Norsk English

10xTeams - Tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome team

Dagens etablerte praksiser for programvareutvikling og innovasjon domineres av to skoler: Kina og USA. Med sin tilgang til kapital og kompetanse, har de fått en dominerende posisjon innenfor storskala teknologiutvikling. Tre norske selskaper, Iterate, SpareBank 1 Utvikling og Zedge skal øke sin konkurransekraft og utvikle innovativ og verdifull programvare med de menneskene og teamene de allerede har. I samarbeid med SINTEF skal selskapene utvikle en ny metode, forankret i nordiske verdier og tankesett, som hjelper våre team i nettverk lykkes med programvareutvikling og innovasjon i dynamiske omgivelser.

Kontaktperson

Disruptive teknologiendringer, raske endringer i kundeadferd og i hva som gir verdi i markedet stiller helt nye krav til en programvareutvikling- og innovasjonsprosess når nye løsninger lages. Dette prosjektet vil etablere en tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome team som vil utnytte norske bedrifters konkurransefordeler innenfor domenekunnskap, eksisterende teknologi og norsk arbeidslivsmodell i ny produktutvikling. Behovet for en ny metode tvinges frem av to mega-trender. 

1) Økt kompleksitet i utviklingsarbeidet; raske endringer i arkitekturen, innføring av ny teknologi og raske endringer i kundeadferd representerer en helt ny kompleksitet når mange team skal jobbe sammen. Denne kompleksiteten gjør at arbeidet i en helt annen grad må styres av de autonome teamene selv.
2) Behov for å eksperimentere med mange idéer samtidig. For å sikre innovasjon vil vi øke antallet eksperimenter for å øke sjansen til å finne de virkelige gode ideene. Disse eksperimentene må gjøres på tvers av team for å lage helt nye og sømløse kundereiser. 

Vi skal utvikle en tredjegenerasjons storskala metode for programvareinnovasjon i autonome team som muliggjør mange radikale eksperimenter på tvers av team, og vil ta frem
1. Beslutningsverktøy og prosesser for å prioritere hvilke idéer vi skal jobbe med.
2. Praksiser og metodikk for koordinering av team i komplekse nettverk.
3. Teknikker og modeller for å støtte ekstremt høy individuell autonomi.

Prosjektet er støttet av Norges forskningsråd.


Prosjektresultater

ResearchGate
Cristin

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024