Til hovedinnhold

Ocean Space Centre

Ocean Space Centre: et av verdens mest avanserte anlegg for forskning og undervisning på hav

Senteret skal bli det nasjonale kunnskapssenteret for havromsteknologi. Formålet med OSC er å sikre Norges posisjon som ledende havnasjon og bidra til den grønne omstillingen av norske havnæringer.

Senteret skal:

  • utdanne fremtidens spesialister innenfor havromsteknologi
  • sikre næringsliv og myndigheter tilgang til ledende kompetanse og infrastruktur knyttet til høsting og forvaltning av havrommet
  • bidra til effektiv utnyttelse av nasjonal kompetanse og økt kunnskap gjennom samarbeid med norske og utenlandske institusjoner og virksomheter
  • aktivt medvirke til økt innovasjonstakt innen havromsteknologi
  • bidra til omstilling og utvikling av havnæringene

SINTEF og NTNU kommer være brukere av Ocean Space Centre, og Statsbygg vil være byggherre. OSC planlegges bygges på tomten hvor Marinteknisk senter ligger i dag, Otto Nielsens vei 10, på Tyholt i Trondheim.
Byggestart berammes sommeren 2022. Endelig beslutning om finansiering tas av Stortinget i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2022. 

Kontaktperson

Rolf Andersen

Rolf Andersen

Senior prosjektleder

Hør SINTEFs podkast «Smart forklart» om Ocean Space Centre her:

Hør alle episodene av podkastserien «Smart forklart» her.

Nyheter

Statsbesøk på SeaLab

I går fikk vi i Trondheim storfint besøk av Kong Willem-Alexander og Dronning Máxima av Nederland, og Norges kronprinspar, Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marit.

Flytende løsninger for fremtiden

Vi lever i en tid med behov for store endringer. I rapporten til FNs klimapanel er situasjonen beskrevet som kode rød. Vi møter ikke klimamålene, og dette er dystre utsikter.

Laboratorier