Til hovedinnhold

Bærekraftige samfunn

Omstilling til et bærekraftig samfunn

Samfunnsutfordringene knyttet til klimaendring, ressursknapphet og tap av biologisk mangfold er komplekse. I SINTEF jobber vi med helhetlige analyser av de omfattende omstillingsprosessene som må til for å møte disse utfordringene. Mye handler om klima og energi, men sirkulær økonomi og blågrønn vekst er også viktige i det grønne skiftet. FNs bærekraftmål setter dette i sammenheng med andre aspekter, som renere industri, rent vann, mat og rettferdig fordeling. Vår forskning bidrar til å identifisere barrierer, synergier og nye muligheter, i og på tvers av etablerte sektorer.

Bærekraftig omstilling krever ny kunnskap om hvordan sosiale, geografiske og markedsmessige forhold virker sammen med muliggjørende teknologier. SINTEF samarbeider med offentlige og private beslutningstakere for å oppnå bedre systemforståelse og utvikle strategier og samarbeidsmodeller for bærekraftig innovasjon og omstilling.

Bærekraft må sees både i et globalt, nasjonalt og lokalt perspektiv. I SINTEF er vi opptatt av å forstå handlingsrommet i ulike regioner og bransjer, og bistår bedrifter som ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn. Vi kombinerer forskning på sosio-teknisk transformasjon med teknologiledelse og næringsutvikling. Dette er avgjørende for å lykkes med bærekraftig omstilling.

Kontaktperson

Sigrid Damman

Sigrid Damman

Seniorforsker

Nyheter

Kom nærmere!

Under pandemien har vi alle følt på at vi savner å være sammen med andre mennesker, kunne gjøre ting sammen og bare møtes spontant. Nå kommer samfunnet forhåpentlig snart tilbake til normalen, og Geminisenteret for helsefremmende arkitektur og omgivelser (HelsA) inviterer til kickoff i Trondheim. Tema er hvilke utfordringer og muligheter vi har knyttet til byene og tettstedene våre.

Prosjekter