Til hovedinnhold
Norsk English

CO2 fangst

SINTEF driver anvendt og grunnleggende forskning over et bredt spekter av CO2-fangstteknologier. Vi arbeider for å løse utfordringer for industri som ønsker å kutte sine CO2-utslipp. I tillegg utvikler vi teknologi for leverandører av fangstteknologi med mål om reduserte kostnader, økt energieffektivitet og minst mulig miljøpåvirkning.

CO2-fangst er separasjon av CO2 fra en gassblanding, slik at CO2 ikke slippes ut i atmosfæren, men transporteres videre for lagring eller tas i bruk i nye produkter.

SINTEF tilbyr prosjektbasert forskning og utvikling for industrien for de fleste kjente CO2-fangstteknologiene, og jobber også med å identifisere nye, lovende teknologiske løsninger.

 

Vi har et bredt spekter av eksperimentelle fasiliteter i ulike skalaer i våre lokaler i Trondheim og Oslo. Vi utfører simuleringer av CO2-fangst med egenutviklede og kommersielle programvareverktøy.  

Vi arbeider innen disse områdene:

 • Solventbasert CO2-fangst
 • Membranteknologi
 • Adsorpsjonsteknologi
 • CO2 flytendegjøring, pilotskala testing med ulike CO2 kvaliteter
 • Eksperimentell verifisering av fangstteknologier – fra labskala til industriell skala
 • Steady-state og dynamisk modellering og simulering av CO2-fangstteknologier, fra molekylær skala til industriell skala og i mellom
 • Termodynamiske egenskaper for fanget CO2
 • Modellering og eksperimenter med forbrenning av oxyfuel
 • Energieffektivitet
 • Modellering og eksperimenter på Chemical Looping Combustion
 • Tekno-økonomiske vurderinger av fangst-teknologier og hele kjeden fra fangst til lager eller utnyttelse
 • Hydrogenproduksjon med CO2-fangst
 • Optimalisering av fangstprosess
 • CO2-fangst fra luft, DAC

Typiske oppdrag for oss er:

 • Utvikling og demonstrasjon av fangstteknologier i industrielle miljøer.
 • Kostnadseffektiv og energieffektiv integrering av fangstteknologier i industri og kraftverk.
 • Benchmarking av ulike fangstteknologier (energieffektivitet, teknoøkonomisk, miljømessig)

Hvem gjør vi dette for:

 • Leverandører av CO2-fangstteknologi
 • Prosessindustri (for eksempel sement, raffinerier, avfall til energi, cellulose og papir, ferrolegeringer, stål, kjemisk industri)
 • Olje- og gassindustri
 • Kraftverksindustri (gass/kull)
 • Avfallsforbrening (EfW)
 • Raffinerier
 • Myndigheter og andre organisasjoner som jobber innen utvikling og vurdering av fangst-teknologi og verdikjeder.

Relevante prosjekter:

 • EverLoNG CCUS
 • GICCS
 • ZEROC
 • CO2stCap
 • 3D-CAPS
 • CARMOF
 • InnCapPlant
 • MOF4AIR
 • DCC3
 • SENSATION
 • NCS C+
 • FME HighEFF
 • CCS Ready Cells
 • AURORA
 • CCUS Zen
 • CO2 Hub Nord
 • Realize

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner