Til hovedinnhold
Norsk English

CleanOFF Hub

Prosjektet handler om Norges ambisjon om å avkarbonisere petroleumssektoren til havs samtidig som sektoren beholder sin internasjonale konkurransekraft.

Kontaktperson

Gjeldende forskningsaktiviteter viser at avkarbonisering av hver plattform individuelt kan være teknisk og økonomisk utfordrende. Prosjektet introduserer en ny modell der store hub-anlegg til sjøs leverer lav-karbon varme og kraft til klynger av offshore olje- og gassproduksjonsanlegg. Den underliggende ideen er at sentralisering av varme- og kraftproduksjon har potensial til å være en energi- og kostnadseffektiv løsning.

To konsept vil bli vurdert. Den ene er basert på integrering av fornybare energikilder med hydrogen som hovedlager for energi, og den andre er basert på kompakte karbonfangst- og lagringsløsninger.

Relevante teknologier vil bli undersøkt for å finne de mest effektive løsningene for å levere lav-karbon varme til eksisterende og/eller planlagte offshore olje- og gassklynger. Klynge-konseptene basert på de valgte teknologiene vil bli utviklet og ytelsene vurdert i forhold til relevante casestudier. Den omfattende vurderingen vil dekke energi-, miljø- og økonomiske aspekter.

En komparativ analyse med alternative energiforsyningsmuligheter - for eksempel offshore elektrifisering - vil ytterligere sette klyngekonseptene i perspektiv ved å markere innbyrdes fordeler og ulemper.

Resultatene vil demonstrere den viktige rollen CleanOFF Hub konseptet kan spille for å ta norsk sokkel mot null utslipp til havs innen 2050.

Se mere informasjon om CleanOff Hub
på prosjektets engelske sider.


Dette er et Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet delfinansiert av Norges Forskningsråd.


 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Utforsk fagområdene