Til hovedinnhold
Norsk English

CO2 Hub Nord

Prosjektet skal arbeide med fangst av CO2 fra prosessindustrien i nord gjennom pilottesting av avgasser fra Elkem Rana og SMA Mineral.

Foto: MIP as

CO2 Hub Nord er et samarbeid mellom Mo Industripark (prosjekteier), Elkem, SMA Mineral, Ferroglobe, Celsa Armeringsstål, Norcem Kjøpsvik, Alcoa, NorFraKalk, Arctic Cluster Team (ACT) og Aker Carbon Capture som teknologileverandør.

I tillegg er SINTEF Industri og SINTEF Helgeland med som forskningspartnere. Partnerne representerer fem betydelige industrisektorer i Norge; ferrolegeringer, aluminium, kalk, sement og stål, og har et samlet utslipp på mer enn 2,0 mill. tonn CO2 pr. år.

Prosjektet bygger på det CLIMIT støttete prosjektet CO2 Hub Nordland som ble gjennomført i 2018-2021, samt et kartleggingsprosjekt i 2017 som ble finansiert av Nordland Fylkeskommune. CLIMIT er et nasjonalt program som gir støtte til forskning, utvikling og demonstrasjon av CCS-teknologier. Målet er å bidra til raskere realisering av CCS.

Det skal gjennomføres en pilottesting av avgassene fra Elkem Rana og SMA Mineral, også i kombinasjon. Aker Carbon Capture sin MTU skal benyttes i denne testingen. Målet er å frembringe data som kan bidra til en raskere beslutning for bygging av fullskalaanlegg. I tillegg vil man se på integrering av energisystemer og behandling av avgasser. Prosjektet vil også gjennomføre livsløps og verdikjedeanalyser.  

Totalt budsjett; 23,7 mill kr. Prosjektet er støttet av Gassnova, CLIMIT Demo.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Utforsk fagområdene