Til hovedinnhold
Norsk English

NCS C+ - Norsk sokkel: En driver for et klimapositivt Norge

Å fjerne drivhusgasser fra atmosfæren er trukket fram som en kritisk komponent i nesten alle scenarier for å nå målene i Paris-avtalen og oppnå målet om å begrense temperaturøkningen til 1,5 grader over pre-industrielt nivå.

Kontaktperson

NCS C+ vil utvikle og modne fire klimapositive teknologier som skal bidra til å realisere Norge og Europas klimanøytrale ambisjoner. Teknologiene skal bidra til å fjerne store volum av karbondioksid (CO2) og metan fra atmosfærene.

Teknologiene er:

  1. Omforme alge og/eller avfall fra bio-ressurser til hydrogen og/eller varme med CCS
  2. Fjerne CO2 fra sjøvann
  3. Fjerne CO2 fra luft (ofte omtalt som DAC)
  4. Fjerne metan fra luft
NCS C+ paths towards a climate-positive society

Med å gjøre dette, vil NCS C+ bruke mulighetene som finnes på norsk sokkel til å utvikle kostnadseffektive teknologier som kan fjerne, transportere og lagre CO2.

De vitenskapelige resultatene fra NCS C+, vil kunne øke momentet for karbonfangst og -lagring i Norge og Europa og legge grunnlaget for å ta i bruk klimapositive løsninger. NCS C+ vil fremme alternative veier for å utnytte CCS infrastruktur med mål om å øke bruken av kostnadseffektive, klimapositive verdikjeder. 

Som et resultat, vil NCS C+ bidra til å øke takten i den grønne transisjonen som innebærer en overgang til en netto-null økonomi, samt endre de eksisterende klimagassnivåene i atmosfæren.

NCS C+ samler forskningsaktører i et konsortium som søker ekselens i innovasjon og forskning for å nå det fulle potensialet for de klimapositive teknologiene. Prosjektet er koordinert av SINTEF Energi som har hovedansvar for forskningen sammen med SINTEF Industri, SINTEF Ocean og Universitetet i Oslo. Flere andre ledende universitet som  Technical University of Delft (TU Delft), University of Alberta og KTH Royal Institute of Technologies, bidrar også I prosjektet.

Prosjektet er tilknyttet et annet Grønn plattform prosjekt;  Carbon Links (LINCCS), som er ledet av Aker Solutions.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025

Utforsk fagområdene