Til hovedinnhold
Norsk English

Transportsikkerhet

Vi identifiserer tiltakene som kan redusere antall drepte og skadde i trafikken.

Kontaktperson

Norge har en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren. Da må transportsystemet, transportmidlene og regelverket utformes slik at det fremmer trafikksikker atferd, og at menneskelige feil ikke fører til alvorlige ulykker og skader.

Vi arbeider med utvikling og tiltak innen disse områdene:

  • Infrastruktur
  • Trafikantatferd
  • Teknologiske løsninger

SINTEF utvikler kunnskap om hvordan effektive tiltak kan innføres, og hva som kan bidra til å redusere de barrierene som finnes. Våre forskningsresultater blir brukt til å skape nye produkter, prosesser, løsninger og tiltak for å redusere antall drepte og skadde i trafikken.