Til hovedinnhold
Norsk English

Transportsikkerhet

Transportsikkerhetsarbeidet i Norge bygger på en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren. Dette innebærer at transportsystemet, transportmidlene og regelverket må utformes slik at det fremmer trafikksikker atferd, og at menneskelige feilhandlinger ikke fører til alvorlige ulykker og skader.

Kontaktperson

Vi arbeider med utvikling og tiltak innen disse områdene:

  • Infrastruktur
  • Trafikantatferd
  • Teknologiske løsninger

Typiske prosjekter for oss er:
SINTEF utvikler kunnskap om hvordan effektive tiltak kan innføres, og hva slags strategier som kan bidra til å redusere ulike typer barrierer mot implementering av slike tiltak. Vårt utviklingsarbeid og våre forskningsresultater blir brukt til å skape nye produkter, prosesser, løsninger og tiltak innen transportsektoren for å redusere antall drepte og skadde i trafikken.

Utforsk fagområdene