Til hovedinnhold
Norsk English

Trafikksikkerhet

Vi identifiserer tiltakene som kan redusere antall drepte og skadde i trafikken.

Kontaktperson

Norge har en nullvisjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte og hardt skadde i transportsektoren. Da må transportsystemet, transportmidlene og regelverket utformes slik at det fremmer trafikksikker atferd, og at menneskelige feil ikke fører til alvorlige ulykker og skader.

SINTEF forsker på hvordan vi reiser, hva vi gjør, opplevelse av trygghet og hva som er viktig for å ferdes på en sikker måte i trafikken.

Vår atferd i trafikken er avgjørende for hvor sikkert, effektivt og miljøvennlig transportsystemet virker. Helt sentralt står samhandlingen mellom menneske, kjøretøy og infrastruktur.

Vi arbeider med utvikling og tiltak innen disse områdene:

  • Risikofaktorer i transportsystemet
  • Implementering av ulike tiltak som trafikantopplæring, kommunikasjon og hensiktsmessige kontrolltiltak.
  • Intelligente transportsystem (ITS)
  • Infrastruktur
  • Trafikantatferd
  • Teknologiske løsninger

SINTEF utvikler kunnskap om hvordan effektive tiltak kan innføres, og hva som kan bidra til å redusere de barrierene som finnes. Våre forskningsresultater blir brukt til å skape nye produkter, prosesser, løsninger og tiltak for å redusere antall drepte og skadde i trafikken.