Til hovedinnhold
Norsk English

Trafikantatferd

SINTEF forsker på hvordan vi reiser, hva vi gjør, opplevelse av trygghet og hva som er viktig for å ferdes på en sikker måte i trafikken.

Kontaktperson

Vår atferd i trafikken er avgjørende for hvor sikkert, effektivt og miljøvennlig transportsystemet virker. Helt sentralt står samhandlingen mellom menneske, kjøretøy og infrastruktur.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Risikofaktorer i transportsystemet
  • Implementering av ulike tiltak som f.eks. trafikantopplæring, kommunikasjon og hensiktsmessige kontrolltiltak.
  • Intelligente transportsystem (ITS)

Hvorfor velge SINTEF:
SINTEFs rolle er å utvikle brukervennlige løsninger som stimulerer til bærekraftig atferd. Dette krever høy tverrfaglig kompetanse innenfor både psykologi, teknologi, ingeniørvitenskap og samfunnsvitenskap.