Til hovedinnhold
Norsk English

Trafikantatferd

Vår atferd i trafikken er avgjørende for hvor sikkert, effektivt og miljøvennlig transportsystemet virker.

Kontaktperson

SINTEFs forskning på trafikantatferd dreier seg om hvordan vi reiser, hva vi gjør, opplevelse av trygghet og de egenskaper og ferdigheter som er viktige for å ferdes på en sikker måte i trafikken. Helt sentralt står samhandlingen mellom menneske, kjøretøy og infrastruktur.

Vi arbeider innen disse områdene:

  • Risikofaktorer i transportsystemet
  • Implementering av ulike tiltak som f.eks. trafikantopplæring, kommunikasjon og hensiktsmessige kontrolltiltak.
  • Intelligente transportsystem (ITS)

Hvorfor velge SINTEF:
SINTEFs rolle er å utvikle brukervennlige løsninger som stimulerer til bærekraftig atferd. Dette krever høy tverrfaglig kompetanse innenfor både psykologi, teknologi, ingeniørvitenskap og samfunnsvitenskap.