Til hovedinnhold

Bergmekanisk laboratorium

Bergmekanisk laboratorium

Vi utfører bergspenningsmålinger for vannkraftanlegg, gruver, dagbrudd, lager, sportshaller og vei- og jernbanetunneler. Vi kan teste lydhastighet, densitet, porøsitet, elastisitetsmodul, poissons forhold, enakset trykkfasthet, triaksialtesting, punktlaststyrke, og brazilianertest.Vi tilbyr også fullskala testing av bergbolter i egenutviklet testrigg  samt installasjon av borhullsekstensometer.

Bergmekanisk laboratorium
Foto: SINTEF

Kunnskap om bergarters mekaniske egenskaper er helt avgjørende for all planlegging og gjennomføring av anlegg i berg.

Bergmekanikklaboratoriet hos NTNU og SINTEF har utført in-situ bergspenningsmålinger siden 1964. Vi har deltatt i mange prosjekter innen vannkraft, gruver, dagbrudd, lager, sportshaller og veg- og jernbanetunneler i inn- og utland. Dette inkluderer verdens største fjellhall for offentlig bruk, Gjøvik olympiske fjellhall, med et spenn på 62 m. Målingene i tilknytning til disse prosjektene har gitt SINTEFs målepersonell unik erfaring.

De metodene som nå benyttes til bergspenningsmålinger er egenutviklede og forbedrede versjoner av de originale sør-afrikanske CSIRO-cellene:

  • 2D Doorstopper overcoring
  • 2D Langtidsdoorstopper (spenningsovervåkning)
  • 3D overcoring celle
  • Utstyr for hydraulisk splitting og avtrykk

SINTEF skaffer normalt alt nødvendig utstyr, inklusive kjerneboringsmaskinen, som trengs for å utføre feltmålingene. Alt utstyr, inklusive utstyret for hydraulisk splitting, kan sendes med vanlig flyfrakt. Hullene til hydraulisk splitting bores som oftest av oppdragsgiver. Målingene utføres i henhold til International Society for Rock Mechanics (ISRM) foreslåtte prosedyrer.

Laboratoriefasiliteter

Høsten 2013 investerte NTNU i en ny bergmekanisk presse fra GCTS. Sammen med dette samlokaliserte NTNU og SINTEF seg i nye og forbedrende laboratorielokaler. Bergmekanisk laboratorium er organisert sammen med Ingeniørgeologisk laboratorium, og testingen går på tvers av laboratoriene.

Bestemmelse av de mekaniske egenskapene til fjell blir gjort på kjerner i laboratoriet. Testingen utføres etter ISRMs foreslåtte prosedyrer.

Egenskaper som kan testes

Lydhastighet, densitet, porøsitet, elastisitetsmodul (Youngs modulus), poissons forhold (ν), enakset trykkfasthet (UCS) , triaksialtesting, punktlaststyrke (indirekte strekkfasthet), og brazilianertest (indirekte strekkfasthet).

Andre laboratorietjenester

  • Fullskala testing av bergbolter i egenutviklet testrigg
  • Installasjon av borhullsekstensometer (MPBX)

Informasjon om bergspenninger og bergets mekaniske egenskaper er viktige parametere i numeriske og empiriske stabilitetsanalyser.

Publisert 25. november 2014
Forskningsingeniør

Kontakt

Besøksadresse og levering av prøver:

Berglaboratoriet 
S.P. Andersens vei 13 A
7031 Trondheim

Kontakt: Joakim Eggen