Til hovedinnhold

Hans Vanhauwaert Bjelland

Forskningsleder

Hans Vanhauwaert Bjelland

Forskningsleder

Hans Vanhauwaert Bjelland
Telefon: 988 29 872
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1707324

A major trend in marine aquaculture is to move production to more exposed sites with occasionally rough ocean current events. However, it is unclear whether fish will thrive in these extreme environments, since thorough descriptions of ambient current conditions with regards to fish welfare is lacki...

Forfattere Jónsdóttir Kristbjörg Edda Hvas Malthe Alfredsen Jo Arve Føre Martin Alver Morten Bjelland Hans Vanhauwaert Oppedal Frode
År 2019
Type Tidsskriftspublikasjon
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1703300

Denne rapporten presenterer anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene er basert på kjente designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, intervju med ansatte ute på oppdrettsanlegg og en sp...