Til hovedinnhold
Norsk English

SALMODIS

Målet med SALMODIS-prosjektet er å forbedre sykdomskontrollen i lakseoppdrett. Prosjektet vil støtte myndigheter og industri i å evaluere rammebetingelser og vurdere mulige strategier for sykdomskontroll med tanke på deres økonomiske, økologiske og sosiale virkninger.

Kontaktperson

Prosjektet har tre hovedtema:

  1. Hvilke begrensninger og muligheter for bærekraftig sykdomskontroll har vi i lakseoppdrett?
  2. Hvilken strategi for sykdomskontroll er den mest kostnadseffektive på kort og lang sikt, med hensyn til deres virkninger på epidemiologi, økonomi, miljø og sosial bærekraft?
  3. I hvilken grad kan integrerte modeller for sykdomskontroll utnyttes til å støtte både korte og langsiktige beslutningsprosesser for havbruksnæringen basert på produksjon, økonomi, miljø og sosiale dimensjoner  slik at det styrker bærekraften i sektoren?

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.01.2011 - 31.12.2013

Prosjektet er finansiert av Norges Forskningsråd og FHF og gjennomføres i samarbeid med Salmar, Lerøy og Marine Harvest.