Til hovedinnhold

Nina Vanvik Hansen

Forskningsingeniør

Nina Vanvik Hansen

Forskningsingeniør

Nina Vanvik Hansen
Telefon: 452 76 105
E-post:
Avdeling: Helse
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1827754

På oppdrag fra Helse Midt-Norge RHF gjennom InnoMed 2019, har SINTEF utforsket følgende problemstilling: hva er driverne og barrierene for implementering og spredning av nye løsninger i helse- og omsorgssektoren i Norge? Vi har gjennomført dybdeintervjuer med 18 toppledere fra ko...

Forfattere Hilland Geir Haakon Rørvik Merete Hansen Nina Vanvik
År 2020
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1807745

Prosjektet har utviklet en generisk modell for å bidra til bedre tjenester for personer med revmatiske sykdommer og andre muskel-/skjelettplager. Denne rapporten går nærmere inn på trinn 4 i modellen: tiltak, med vekt på utfordringer knyttet til kommunikasjon og koordinering...

År 2020
Type Rapport/avhandling