Til hovedinnhold

Lars Tandle Kyllingstad

Forsker

Lars Tandle Kyllingstad

Forsker

Lars Tandle Kyllingstad
Telefon: 402 33 221
Avdeling: Energi og transport
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479745

Prosjektet lmproVEDO har hatt som hovedmål å utvikle metoder og verktøy for å redusere energibruken i den norske skipsflåten. Prosjektet har utviklet metoder og verktøy som fokuserer på både drift og design. Resultatene fra prosjektet er tatt i bruk i flere andre prosjekt og har hatt industriell ver...

År 2016
Type Rapport/avhandling