Til hovedinnhold

Lars Tandle Kyllingstad

Seniorforsker

Lars Tandle Kyllingstad

Seniorforsker

Lars Tandle Kyllingstad
Telefon: 402 33 221
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1602271

The goal of SMARTFISH H2020 is to develop, test and promote a suite of high-tech systems for the EU fishing sector, thereby optimising resource efficiency, improving automatic data collection for fish stock assessment, provide evidence of compliance with fishery regulations and reduce the ecological...

År 2018
Type Rapport/avhandling
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1479745

Prosjektet lmproVEDO har hatt som hovedmål å utvikle metoder og verktøy for å redusere energibruken i den norske skipsflåten. Prosjektet har utviklet metoder og verktøy som fokuserer på både drift og design. Resultatene fra prosjektet er tatt i bruk i flere andre prosjekt og har hatt industriell ver...

År 2016
Type Rapport/avhandling