Til hovedinnhold
Norsk English

Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter: Fase 2 – Faglig sluttrapport

Sammendrag

Prosjektet har hatt som hovedmål å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å forske på instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen. Vi har utviklet: et beslutningsstøttesystem som gir skipper råd om navigering av fartøy og posisjonering av ringnot i forhold til fiskestim før kast; metoder som bidrar til mer effektiv akustisk fangstovervåking; metoder for å bestemme art, størrelse og atferd av fisk i kommersielt ringnotfiske; indikatorer for stress og potensiell overlevelse i kommersielt ringnotfiske for å bidra til å definere grenseverdier for slipp av uønsket fangst.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901350

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri
  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • Havforskningsinstituttet

År

2021

Forlag

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-14-07679-0

Vis denne publikasjonen hos Cristin