Til hovedinnhold
Norsk English

Baneplanlegging for ringnotfartøy

Sammendrag

Hovedresultatet fra arbeidspakke 2 i prosjektet "Fangstkontroll i ringnot etter pelagiske arter: Fase 2" er en baneplanleggingsalgoritme for ringnotfartøy. Gitt informasjon om fartøy, stim og omgivelser kan algoritmen beregne en bane som fartøyet bør følge, et punkt langs denne banen hvor settingen av nota bør starte, samt tidspunktet dette bør skje på. Algoritmen kan benyttes til beslutningsstøtte om bord, før og under kasting av nota. Vi har laget et grafisk beslutningsstøttesystem som demonstrerer dette i praksis.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Oppdragsgiver

  • Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansiering / 901350

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Ocean / Energi og transport
  • SINTEF Ocean / Fiskeri og ny biomarin industri

År

2021

Forlag

SINTEF Ocean

ISBN

978-82-14-07678-3

Vis denne publikasjonen hos Cristin