Til hovedinnhold
Norsk English

MOVE: Ombordsystemer

MOVE er et "senter for forskningsdrevet innovasjon" (SFI) som skal bidra til innovasjon i alle ledd av verdikjeden for marine operasjoner, fra design av fartøy til praktisk utførelse av operasjonene. Prosjektet dekker flere ulike typer marine operasjoner som havvindkraft, olje- og gassutvinning og undersjøisk gruvedrift. NTNU er vertsinstitusjon for MOVE, og SINTEF Ocean har hovedansvar for forskningsområdet "ombordsystemer".

Kontaktperson

Logoen til SFI MOVE

Bærekraftig og effektiv utnyttelse av marine ressurser er kritisk for fremtidig norsk verdiskapning. Konstruksjon og vedlikehold av offshore installasjoner og systemer er ekstremt krevende både med tanke på de tekniske løsningene og med tanke på de menneskelige arbeidsoppgavene.

MOVE skal understøtte hele verdikjeden for marine operasjoner ved å utvikle kunnskap, metoder og verktøy for sikker og effektiv analyse av både utstyr og prosesser. Metodene som utvikles skal implementeres i simulatormiljøer og brukes til opplæring og trening av mannskap.

Les mer på hjemmesidene til SFI MOVE...

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2015 - 2022

Utforsk fagområdene