Til hovedinnhold
Norsk English

Fangstkontroll i notfiske etter pelagiske arter: Fase 2

Under fiske er det viktig å ha kontroll over hele fangstprosessen fra fiskeleting til fangsten blir levert – for å få best mulig økonomisk utbytte av de kvotene man har fått tildelt. På samme tid er det viktig å ivareta kvaliteten på råstoffet, sikkerheten om bord og overholde fiskerireguleringene.

Kontaktperson

Film: TYD
Film: TYD

I de siste årene er det lagt ned en betydelig forskningsinnsats for å utvikle metoder og utstyr for bedre fangstkontroll i fiske etter pelagiske arter som sild og makrell. Det er gjort vesentlige fremskritt på flere fronter, slik som innenfor akustisk mengdemålingsmetodikk og slippemetodikk, men det er fortsatt mange uløste problemstillinger, både i fiske med not og pelagisk trål.

Prosjektmål

Prosjektets hovedmål er å bedre fangstkontroll i ringnotfiske gjennom å utvikle instrumenter og analysemetoder som gir bedre grunnlag for beslutninger under fangstprosessen.

Dette skal gjøres gjennom følgende delmål:

 • Utvikle applikasjon som benyttes om bord under fangst for å visualisere stim/biomasse og notgeometri.
 • Utvikle effektive akustiske fangstovervåkingsmetoder.
 • Utvikle metoder for å bestemme art, størrelse og atferd av fisk i kommersielt ringnotfiske.
 • Utvikle indikatorer for stress og potensiell overlevelse i kommersielt ringnotfiske for å bidra til å definere grenseverdier for slipp av uønsket fangst.

Prosjektet forventes å gi notflåten bedre kontroll over redskap og fangst, og derigjennom øke fangstverdi og lønnsomhet.

Partnere:

 • FHF (prosjekteier)
 • Havforskningsinstituttet
 • Nofima
 • SINTEF Ocean

Finansiering:

 • FHF: 17 839 000
 • Havforskningsinstituttet: 8 863 000
 • Fiskeridirektoratet: 1 640 000
 • Total ramme: 28 342 000

Gå til prosjektets hjemmeside

Les mer om prosjektet på FHF sine sider

Faktaark