Til hovedinnhold

Hans Vanhauwaert Bjelland

Forskningsleder

Hans Vanhauwaert Bjelland

Forskningsleder

Hans Vanhauwaert Bjelland
Telefon: 988 29 872
Avdeling: Sjømatteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1703300

Denne rapporten presenterer anbefalinger for produkt- og tjenesteutvikling som ivaretar ansattes helse og sikkerhet ("sikker design"). Anbefalingene er basert på kjente designprinsipper, tidligere forskning om HMS i havbruk, intervju med ansatte ute på oppdrettsanlegg og en sp...