Til hovedinnhold

Herman Biørn Amundsen

Master of science

Herman Biørn Amundsen

Master of science

Herman Biørn Amundsen
Telefon: +47 980 19 031
E-post:
Avdeling: Havbruk
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1885111/

Aquaculture net cage inspection and maintenance is a central issue in fish farming. Inspection using autonomous underwater vehicles is a promising solution. This paper proposes laser-camera triangulation for pose estimation to enable autonomous net following for an autonomous vehicle. The laser...

År 2021
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1916714/

Foredraget vil presentere pågående prosjektaktiviteter innenfor områdene autonomi, fjernstyring og robotikk knyttet til havbruk generelt, og lakseoppdrett spesielt. SINTEF Ocean har de siste 8 årene, i tett samarbeid med industri, forsket på ubemannede fartøy og fjernstyringsteknologi for...

År 2020
Type Vitenskapelig foredrag