Til hovedinnhold

ARTIFEX

ARTIFEX

ARTIFEX prosjektet skal resultere i at krevende maritime operasjoner innen sjøbasert fiskeoppdrett kan utføres på en helt ny måte. Innovasjonene vil føre til et kvantesprang innen nye løsninger for robotisering og fjerndrift, og kunne resultere i et paradigmeskifte for hvordan drift og operasjon av oppdrettsanleggene utføres.

Illustrasjon av merd
Illustrasjon ARTIFEX

Gjennom prosjektet skal det utvikles ny robotteknologi som muliggjør at daglige og periodiske operasjoner for inspeksjon, vedlikehold og reparasjon kan utføres fra et landbasert kontrollsenter uten bemanning på lokaliteten. Prosjektet tar utgangspunkt i maritime state-of-the-art farkoster, og skal i samspill mellom disse framskaffe et robust og fleksibelt system. ARTIFEX bygger på bruk av Unmanned Surface Vehicle (USV) som plattform og bærer av Remotely Operated Vehicle (ROV) for undervannsoperasjoner, og Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS) for inspeksjonsoppgaver fra luften. USVen vil forflytte seg mellom ulike lokaliteter og landbasen. Prosjektresultatene vil legge til rette for produkter og tjenester som muliggjør ubemannet drift av oppdrettsanlegg ved hjelp av fjernstyring, autonome systemer og uten risiko for personell.

Et av prosjektets viktigste målsettinger er å kunne gjennomføre operasjonene under tøffere værforhold enn det som er mulig med dagens teknologi og metoder, og dermed legge til rette for bruk av mer eksponerte lokaliteter, samt utvide værvinduet for bedre drift av eksisterende lokaliteter ved å være røkterens forlengede arm og håndverker.

Aktivitetene pågår i 5 hovedområder:

- Markedsanalyse:
Det ble utført en analyse for å kartlegge de kommersielle mulighetene til Artifex og enkle teknologiske løsninger som prosjektet utvikler.

- Farkostdesign og ombordutstyr:
Et katamaran-type skrog er blitt valgt og den riktige formen og dimensjoner er blitt definert. Plassering- og funksjonelle detaljer er også definert og sjøegenskaper til farkosten er blitt analysert gjennom simuleringer. Neste steget blir å bygge farkosten. Dessuten bygges og testes det en mockup til launch-and-recovery systemet til ROVen.

- Autonome systemer og operatørinteraksjon
Graden av autonomi er blitt vurdert for de ulike operasjonene. Graden av autonomi er en fundamental paramter i autonome og fjernstyrte operasjoner med tanke på riktig samspill mellom moderfarkosten og periferfarkostene, operasjonsplanlegging, beslutningstaking, utvikling av grensesnitt mot operatørinteraksjon og sikkerhetsaspekter.

- Luftoperasjoner
En drone er blitt valgt og det utvikles et launch-and-recovery system og et tether håndtering system. Det undersøkes også forskjellige løsninger for å integrere dronen i strukturen til USVen.

- Undervannsoperasjoner
Det utvikles et system som kontrollerer lengden og spenningen på tetheren mellom moderfarkost og ROV ved hjelp av en automatisert tethervinsj. Samtidig forbedres det navigasjons- og bevegelsesstyringssystemet til ROVen for å sikre nøyaktig kontroll av roboten. Dessuten utvikles det en robot arm som skal monteres på ROVen slik at Artifex USVen kan utføre intervensjonsoppgaver. Armen blir testet på ROVen i løpet av 2019.

Publisert fredag 12. august 2016
Seniorforsker
944 84 152

Prosjektvarighet

2016 - 2018

Budsjett: 18 millioner NOK
Finansiering: Forskningsrådet

Partnere: Maritime Robotics, Argus Remote Systems, Lerow, SINTEF Fiskeri og havbruk, WavEC, ACE, NTNU.