Til hovedinnhold
Norsk English

NetClean 24/7

NetClean 24/7 prosjektet vil introdusere en ny strategi for begroingshåndtering der begroingen forhindres i stedet for å fjernes.

Kontaktperson

Remora net cleaning robot developed by Mithal AS.

Begroing, uønsket vekst av organismer på nettet, er en av hovedutfordringene i lakseoppdrett.

I norsk lakseoppdrett håndteres begroing hovedsakelig basert på hyppig høytrykksvasking av not i sjø. Operasjonen er arbeidskrevende og har negativ innvirkning på fiskes helse og velferd.

NetClean 24/7 prosjektet vil introdusere en ny strategi for begroingshåndtering der begroing er forhindret i stedet for periodisk fjernet. Konseptet støtter seg på utviklingen av en autonom robot for begroingshindring som i tillegg overvåker nettverksintegritet og miljøforhold. Denne kompakte og energieffektive roboten vil bli permanent installert i merdene hvor den har en egen dockingstasjon.

Prosjektets resultater vil representere teknologiske gjennombrudd som kombinerer autonome systemer med sensorer og dockingstasjonsteknologi og vil dermed danne grunnlag for neste generasjons rengjørings- og overvåkingsverktøy for oppdrettsindustrien. Kameraer og miljøsensorer integrert i roboten vil muliggjøre daglig inspeksjon av tilstanden og integriteten til noten og samle data for å vurdere miljøforholdene i merd. Dokkingstasjonen vil lade opp og rengjøre roboten og overføre de innsamlede dataene til kontrollrommet for videre analyse og visualisering. 

 

Prosjektgruppen består av:

  • Mithal (prosjekteier)
  • Aandraa Data Instruments
  • Nordlaks
  • SINTEF Ocean og NTNU (forskningspartnere)

Sammen skal vi utvikle denne nye kabelløse roboten som vil gi lakseindustrien en effektiv og robust løsning for rengjøring og overvåkning av merder. Videre vil roboten muliggjøre en mer kontinuerlig overvåking av merdmiljøet og strukturell integritet på oppdrettsanlegg, øke røkterens kontroll over anleggsoperasjonene og gi data for beslutningsstøtte under drift. Ved å fremme automatisering og fjernstyring vil denne nye teknologien støtte den planlagte utvidelsen av lakseoppdrett og legge til rette for sikre operasjoner på nye og mer eksponerte lokaliteter. NetClean 24/7 vil dermed i stor grad bidra til å gjøre akvakultur mer bærekraftig og fremtidsorientert. 

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2019 - 2022

Utforsk fagområdene