Til hovedinnhold
Norsk English

RACE Fish-machine interaction

Utvikling av ny kunnskap og nye metoder for å optimalisere operasjoner i oppdrettsanlegg.

Kontaktperson

illustration of cage with fish
Illustration of fish maschine interaction concept

Akvakultur er en viktig global bidragsyter innen produksjon av sjømat og i 2016 ble det produsert mer enn 1.3 millioner tonn fiskekjøtt i Norge.

 

Dagens produksjonsmetoder er stort sett er basert på manuelle operasjoner og erfaringsbaserte beslutninger. Disse endres stadig mot mer objektive fremgangsmåter basert på smarte sensorer som er kombinert med matematiske modeller, beslutningsstøtteverktøy og autonome systemer i ulike deler av produksjonen. Denne bruken av ny teknologi kan føre til uakseptable fatale konsekvenser, skader og tap dersom verktøyene og metodene som benyttes ikke er tilstrekkelig tilpasset operasjoner i et komplekst og dynamisk miljø (f.eks. i samspillet mellom levende fisk og fleksible strukturer i et værutsatt område). Innføringen av autonome løsninger og avansert teknologi kan ikke gjøres på en effektiv måte uten at man først undersøker dagens manuelle løsninger som involverer biomassen og identifiserer utfordringene næringen står ovenfor.

 

Prosjektet skal utvikle grunnlegende kunnskap som vil sørge for at innføring av ny teknologi ikke skader fisken, eller menneskene som arbeider på oppdrettsanlegg. Basert på denne kunnskapen vil de mest egnede løsningene (løsninger som f.eks. har begrenset negativ påvirkning på fisk), som er spesielle for akvakulturnæringen, utvikles og man unngår dagens strategi som baserer seg på bruk av teknologi utviklet for andre næringer som olje og gass (f.eks. ved å ta i bruk løsninger som øker effektiviteten, men som kan være skadelig for fisken)

 

Mål

Hovedmål

Prosjektets hovedmål er å skaffe grunnleggende kunnskap om metoder som brukes til å identifisere fiskens adferd og utvikle nye metoder for å modellere og styre undervannsfartøy. Dette vil muliggjøre autonome operasjoner i oppdrettsanlegg som også tar hensyn til samspillet mellom levende fisk og teknologi. Et overordnet mål er å redusere påvirkningen på fisken under komplekse operasjoner.
Dette skal oppnås gjennom følgende delmål:

 

Delmål

  • Utvikle metoder og prosedyrer for å samle inn relevante data og observere endringer i fiskens oppførsel under ulike operasjoner i oppdrettsanlegg.
  • Utvikle metoder for å identifisere og kvantifisere endringen i fiskens adferd under ulike autonome operasjoner i oppdrettsanlegg.
  • Utvikle interaktive banefølgingsalgoritmer som bruker kunnskap fra D2
  • Undersøke og demonstrere effekten av konseptet i feltforsøk.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Budsjett: 5.1 MNOK

Partner:
- NTNU

Utforsk fagområdene