Til hovedinnhold
Norsk English

Autosmolt2025

AUTOSMOLT 2025 skal utvikle en løsning for neste generasjons smoltproduksjon.

Kontaktperson

AUTOSMOLT 2025 skal utvikle en løsning for neste generasjon smoltproduksjon ved å anvende prinsippene for Precision Fish Farming (PFF) i ulike stadier av smoltproduksjonssyklusen, og dermed bringe smoltproduksjonen nærmere Industri 4.0. Dette innebærer økt nivå av autonomi og objektivitet i smoltproduksjonsoperasjoner for å redusere avhengighet av manuelt arbeid og subjektive vurderinger, og for å forbedre nøyaktighet, presisjon og gjentagelser.

Dagens produksjonsanlegg for smolt er fortsatt basert på de samme forvaltningsprinsippene og metodene som den første generasjonen av slike anlegg etablerte på 1980-tallet, bare i større skala. Dette sees ved at flere av de vanligste kostnadskjøringsoperasjonene, som å flytte og sortere fisk (f.eks. Intern logistikk knyttet til vaksinering), vasking og desinfisering av oppdrettstanker og generelt husdyrhold, blir utført manuelt. Eksisterende produksjonssteder er også fysisk store, noe som betyr at arbeiderne ofte trenger å bruke en betydelig mengde av sin arbeidstid til å bevege seg mellom forskjellige deler av anlegget for å utføre oppgavene sine. I dag er en generell trend innen havbruksnæringen, endrede produksjonsmetoder fra manuell drift og erfaringsbasert resonnement til en en mer objektiv tilnærming ved bruk av intelligente sensorer i kombinasjon med matematiske modeller og beslutningsstøtte- og autonome systemer i forskjellige produksjonsstadier. Autosmolt2025 vil skape grunnlaget for fremtidige ubemannede, selvoppdragende og kostnadseffektive smoltproduksjonssystemer (figur 1).

Prosjektet skal utføre forskning innenfor fire hovedområder:

 • Optimalisert smoltproduksjon og autonomi: Aktivere nye tjenester og forretningsmodeller for neste generasjon smoltproduksjon: nye og oppdaterte strukturer for styring, organisering, arbeidsforhold og kompetanse ved å aktivere fjernstyrt og autonom produksjon, overvåking og kontroll i smoltanlegg.
 • Selvovervåkende oppdrettstanker: Basisteknologi for produksjonsovervåkning: generere kunnskap som er grunnleggende for å realisere fullstendig autonom smoltproduksjon.
 • Autonome tankoperasjoner: Ubemannede operasjoner og mulige bruksområder: skaper grunnlaget for fremtidens fullt ubemannede smoltproduksjonssteder.

Mål

Hovedmålet med AUTOSMOLT 2025 er å tilpasse en helhetlig tilnærming til smoltproduksjon, gjennom utvikling av ny teknologi for datainnsamling og -analyse, autonome operasjoner og vedlikehold. Dette vil muliggjøre mer standardisert, forutsigbar og intelligent smoltproduksjon i fremtiden.

Delmål 1: Utvikle en helhetlig tilnærming og komme frem til spesifikasjoner, betingelser og krav for prosessstyringssystemet som kreves for optimaliserte og autonome produksjonsanlegg for smolt.

Delmål 2: Utvikle sensorpakker og algoritmer for datainnsamling og -prosessering av miljøforhold og velferdsrelaterte parametere for selvovervåkende oppdrettstanker i smoltproduksjon.

Delmål 3: Utvikle konsepter for modulære og fleksible robotverktøy og verktøybærere som muliggjør autonom tankdrift.

 

Delmål 4: Validering av teknologier, metoder og konsepter som er utviklet i prosjektet gjennom laboratorie- og fullskala-demonstranter med casestudier som er relevante for smoltproduksjon i den virkelige verden.

Partnere

 • Scale Aquaculture AS
 • Sinkaberg-Hansen AS
 • Salmon Evolution AS
 • Andfjord Salmon AS
 • Brimer AS
 • Wago Norge AS
 • Festo AS
 • Posicom AS
 • SINTEF Ocean AS
 • NTNU

Budsjett

 • 14.4 mill

Prosjektet finansieres av Norges Forskningsråd. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.07.2019 - 01.07.2022