Til hovedinnhold

Vann - miljøteknologi

Vann - miljøteknologi

SINTEF Byggforsk jobber med bærekraftige løsninger for vann og miljø.

Vår kompetanse omfatter:

  • Behandling og destruksjon av farlig avfall
  • Behandling av forurenset jord/masser fra gravearbeid
  • Livsløpsanalyser
Seniorforsker