Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt EU prosjekt skal hindre overfisking og sikre naturmangfold

Ved hjelp av kunstig intelligens skal EveryFish gjøre det enkelt for fiskere å verne mot overfisking.

Overfisking er et kjent problem, og skjer når vi høster for mye av en type fisk. Dette skaper problemer for havets naturmangfold, da det fører til for lite fisk til å vedlikeholde fiskebestandene.  

Fiskere må derfor forholde seg til kvoter  som sier hvor mye av en art kan tas ut av havet, men likevel fortsetter overfisking å være et tema. 

EU har satt søkelys på dette problemet i Common Fisheries Policy fra 2013. Hovedmålet var å få slutt på overfiske innen 2020. I tillegg tok FNs bærekraftsmål 14.4 sikte på å få slutt på ulovlig, urapportert og uregulert fisking (IUU) innen 2020 for å gjenopprette fiskebestandene til nivåer som tillater et sunt reproduktivt nivå og et maksimalt industrielt utbytte. Ingen av disse målene ble nådd, og overfiske fortsetter å være et reelt problem for dagens industri, og ikke minst for miljøet.  

EveryFish er et nytt prosjekt finansiert av Horizon Europe og ledet av SINTEF Ocean som tar for seg nettopp denne problematikken. I prosjektet, som har forventet oppstart 1.1.2023, skal forskerne, i tett samarbeid med forvaltning og industrien, bruke teknologi for å komme med løsninger. Ved bruk av kunstig intelligens skal prosjektet øke påliteligheten av fangstdata og forenkle delingsprosesser av disse. Dette digitale skiftet kommer til å hjelpe med å oppdage uregelmessigheter under operasjoner, samt forenkle og forbedre hverdagen til både fiskerne og fiskene.  

Med et konsortium av 17 partnere fra hele Europa skal EveryFish fremme samarbeid mellom aktører innenfor forskning, akademia, industri, forvaltning og teknologileverandører, for å levere løsninger som muliggjør automatisk og riktig fangstrapportering. Rapporteringen vil gi oss informasjon om fiskens størrelse, vekt og art, og bruk av teknologien skal produsere automatisk og verifiserbar informasjon om fangsten til både fiskere, forskere, næring og privatpersoner. Dette skal gi bedre samsvar mellom kvoter og reguleringer. 

EveryFish vil styrke SINTEFs satsing på naturmangfold og fiskeri. I tillegg vil prosjektet bidra til å redusere matsvinn som resulterer fra unøyaktige fangster – noe som bidrar til FNs mål om også å sikre mat til en voksende befolkning. På denne måten skal prosjektet jobbe for å hindre overfisking gjennom å promotere en mer bærekraftig fangst som følge av design, som igjen vil være en av løsningene for å opprettholde naturmangfoldet havet vårt trenger, og som bedre tjener kloden vår.  

Kontaktperson