Til hovedinnhold
Norsk English

Oppsummerer forskning på nullutslippsbygg

Vindu med integrerte solfangere
Med støtte fra ZEB har NorDan utviklet intelligente vinduer med integrerte solfangere, blant annet for dette huset i Stavern. Foto: NorDan
ZEB-senteret har vært med på en åtte år lang reise i forsking og utvikling sammen med deler av norsk byggenæring. Noen av resultatene fra denne reisen er nå presentert i en sluttrapport.

Rapporten er en populærvitenskapelig fremstilling av forskningsarbeidet. Samarbeidet mellom forskning og næringsliv som har kjennetegnet ZEB-senteret (The Research Centre on Zero Emission Buildings) er fremhevet i artiklene, som er skrevet av forskere, partnere og tidligere PhD-kandidater og masterstudenter.

Fra nano-teknologi til beboeropplevelser

Rapporten viser til hele spekteret av forskningsarbeid; fra nano-teknologi og vindussystemer til de ni pilotbyggene og erfaringer fra brukere av byggene.

– ZEB har vært en fremtidsrettet tenketank, som har vist næringen hvordan man kan prosjektere og bygge morgendagens bygninger, sier leder i ZEB og professor ved NTNU, Arild Gustavsen.

ZEB-senteret, som har hatt status som FME (Forskningssenter for miljøvennlig energi, utpekt og delvis finansiert av Forskningsrådet) fra 2009 til 2017, omfatter privatboliger, næringsbygg og offentlige bygg.

Et mål å utvikle konkurransedyktige løsninger

Da forskningssenteret startet opp i 2009, var det ett av de første initiativene til å se på utslipp av klimagasser fra bygninger i et livsløpsperspektiv. Hovedmålet var å utvikle konkurransedyktige produkter og løsninger for både eksisterende og nye bygninger, for å skape et markedsgjennombrudd for bygninger med null utslipp av klimagasser knyttet til produksjon, drift og avhending.

– Nullutslippsbygg, og fokus på reduksjon av klimagassutslipp for bygninger i et livsløpsperspektiv, fører til mer effektiv bruk av energi, større produksjon av fornybar energi og økt bruk av miljøvennlige materialer, sier ZEB koordinator og seniorforsker ved SINTEF Byggforsk, Ruth Woods.

NTNU har ledet senteret sammen med SINTEF, i nært samarbeid med fremtidsrettede medlemmer av norsk byggenæring.

Har oppnådd mye

ZEB har vært det største og lengst-varende forskningsprosjektet innen den norske byggenæringen noensinne, og har:

  • Gjort den framtidige norske byggestandarden, Zero Emission Buildings, til en realitet i dag. Pilotbyggene har vist at nullutslipp i privat, offentlig og kommersiell sammenheng er mulig.
  • Økt bevisstheten om bygningers påvirkning på energiforbruk og CO2-utslipp, og fremmet innovasjon på områder der dette tidligere var usannsynlig.
  • Satt i gang debatten om CO2-utslipp i byggesektoren i Norge, og vist internasjonalt hva som er mulig i et livssyklusperspektiv.
  • Implementert forskningsverktøy for utvikling av nullutslippsbygg, f.eks. laboratorier, metoder og pilotbygg.
  • Bidratt til å utdanne neste generasjon byggforskere, konsulenter og praktiserende.
  • Gitt samfunnet en smak av en framtid som er grønn og attraktiv.

Last ned rapporten

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.10.2010 - 30.06.2017

Kontaktperson:

Terje Jacobsen

Kontaktperson