Til hovedinnhold
Norsk English

Bygningsintegrerte solceller

Slagregntesting av bygningsintegrerte solceller i laboratoriet. De fargede ellipsene viser lekkasjepunkter fra oversiden av taket. Foto: SINTEF og NTNU
Bygningsintegrerte solceller fungerer både som klimaskjerm og strømgenerator. Denne lovende teknologien kan dermed spare både byggematerialer og arbeidskraft, i tillegg til elektrisk strøm.

Bygningsintegrerte fotovoltaiske systemer (BIPV-systemer), eller bygningsintegrerte solceller, representerer en av de mest lovende løsningene for framtidens bygg.

BIPV-systemene erstatter den ytre delen av bygningskroppens værbeskyttelse og fungerer både som klimaskjerm og strømgenerator.

Løsninger for norske byggetradisjoner og norsk klima

Det nyoppstartede FoU-prosjektet «Bygningsintegrerte solceller for Norge» (BIPV Norway) har som mål å identifisere og utvikle robuste BIPV-løsninger for norsk klima og norske byggetradisjoner.

Prosjektet skal framskaffe kunnskap for framtidig utvikling av materialer, komponenter og løsninger som kan skreddersys for klimaet og solinnstrålingsbetingelsene i Norge.

Nøkkelaktiviteter for BIPV Norway vil være å

  • samle inn data og dokumentasjon av BIPV-løsninger i Norge
  • vurdere systemytelse og teknisk og arkitektonisk integrasjon
  • utvikle robuste komponenter og løsninger
  • utføre akselerert aldrings- og bestandighetstesting ved nordisk klimaeksponering
  • undersøke koblingen mellom estetisk kvalitet og solcellevirkningsgrad
  • vurdere miljøpåvirkning og karbonfotavtrykk
  • vurdere snø- og iseffekt på solenergiutbyttet og på overflaterobusthet og -bestandighet
  • utvikle avanserte materialoverflater for å unngå snø- og isdannelser
  • vurdere effekten av diffus og variabel solinnstråling på energiproduksjonen
  • utvikle avanserte materialer og løsninger for bedre utnyttelse av solstrålingen

To PhD-kandidater vil arbeide med laboratorieundersøkelser av BIPV-systemer med hensyn til bestandighet og robusthet, og avansert materialoverflateutvikling for å hindre snø- og isdannelser på systemene.

Støttes av Forskningsrådet

BIPV Norway er støttet av Norges forskningsråd, og er et samarbeid mellom SINTEF, NTNU, Teknova og Institutt for energiteknikk (IFE), samt bedriftspartnerne Statsbygg, Glass- og fasadeforeningen, Omsorgsbygg, Backegruppen, Rambøll, Asplan Viak, NorDan, Isola, Getek Solar og FUSen.

Kontaktperson