Til hovedinnhold
Norsk English

Bygningsintegrerte solceller

Slagregntesting av bygningsintegrerte solceller i laboratoriet. De fargede ellipsene viser lekkasjepunkter fra oversiden av taket. Foto: SINTEF og NTNU
Bygningsintegrerte solceller fungerer både som klimaskjerm og strømgenerator. Denne lovende teknologien kan dermed spare både byggematerialer og arbeidskraft, i tillegg til elektrisk strøm.

Bygningsintegrerte fotovoltaiske systemer (BIPV-systemer), eller bygningsintegrerte solceller, representerer en av de mest lovende løsningene for framtidens bygg. BIPV-systemene erstatter den ytre delen av bygningskroppens værbeskyttelse og fungerer både som klimaskjerm og strømgenerator.

Løsninger for norske byggetradisjoner og norsk klima

Det nyoppstartede FoU-prosjektet «Bygningsintegrerte solceller for Norge» (BIPV Norway) har som mål å identifisere og utvikle robuste BIPV-løsninger for norsk klima og norske byggetradisjoner, og å framskaffe kunnskap for framtidig utvikling av materialer, komponenter og løsninger som kan skreddersys for klimaet og solinnstrålingsbetingelsene i Norge.

Nøkkelaktiviteter for BIPV Norway vil være å

  • samle inn data og dokumentasjon av BIPV-løsninger i Norge
  • vurdere systemytelse og teknisk og arkitektonisk integrasjon
  • utvikle robuste komponenter og løsninger
  • utføre akselerert aldrings- og bestandighetstesting ved nordisk klimaeksponering
  • undersøke koblingen mellom estetisk kvalitet og solcellevirkningsgrad
  • vurdere miljøpåvirkning og karbonfotavtrykk
  • vurdere snø- og iseffekt på solenergiutbyttet og på overflaterobusthet og -bestandighet
  • utvikle avanserte materialoverflater for å unngå snø- og isdannelser
  • vurdere effekten av diffus og variabel solinnstråling på energiproduksjonen
  • utvikle avanserte materialer og løsninger for bedre utnyttelse av solstrålingen

To PhD-kandidater vil arbeide med laboratorieundersøkelser av BIPV-systemer med hensyn til bestandighet og robusthet, og avansert materialoverflateutvikling for å hindre snø- og isdannelser på systemene.
Støttes av Forskningsrådet
BIPV Norway er støttet av Norges forskningsråd, og er et samarbeid mellom SINTEF Byggforsk, SINTEF Materialer og kjemi, NTNU, Teknova og Institutt for energiteknikk (IFE), samt bedriftspartnerne Statsbygg, Glass- og fasadeforeningen, Omsorgsbygg, Backegruppen, Rambøll, Asplan Viak, NorDan, Isola, Getek Solar og FUSen.

Prosjektmedarbeidere

Bjørn Petter Jelle (SINTEF og NTNU), Tore Kolås (SINTEF), Inger Andresen (SINTEF og NTNU), Reidun Dahl Schlanbusch (SINTEF), Anne Gerd Imenes (Teknova og UiA), Josefine Selj (IFE), Sean Erik Foss (IFE), Erik Stensrud Marstein (IFE og UiO).

Kontaktperson