Til hovedinnhold
Norsk English

Konferanse om sikkerhet i fiskeflåten

I Norden deler vi mange ekstra utfordringer i fiskeriene, i forhold til et barskt klima og tøffe rammebetingelser i form av kvotepolitikk, press på effektivisering og lønnsomhet og økende problemer med rekruttering. Til tross for en moderne fiskeflåte skjer det fortsatt mange alvorlige ulykker i de nordiske fiskeriene.

Under et møte i Nordisk ministerråd, var vi ansvarlige for en konferanse med fokus på sikkerhet i den nordiske fiskeflåten.

Tema for konferansen:
• Strategier for sikkerhet i den nordiske fiskeflåten
• Eksempler på godt sikkerhetsarbeid
• Trender i sikkerhetsarbeidet
• Hva kan vi lære fra andre næringer?
• Våre beste anbefalinger til det videre sikkerhetsarbeidet

Presentasjoner fra konferansen:

Dag 1

Dag 2

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.10.2011 - 31.05.2012

Kontaktperson:

Ingunn Marie Holmen