Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

5S

5S er verktøyet som brukes for å skape en ren og velfungerende arbeidsplass. Det fungerer like godt i produksjon, i administrasjon samt innen vedlikehold og lager. Velkommen til gratis kurs med SINTEF.

Kontaktperson

Hvorfor akkurat dette kurset?

 • 5S er verktøyet som brukes for å skape varig ren og velfungerende arbeidsplass, og det fungerer like godt i produksjon, i administrasjon samt innen vedlikehold og lager. 
 • Med 5S skaper man en bedre arbeidsplass med høy sikkerhet, redusert tid på leting og mindre frustrasjon. 
 • Man lærer systematisk arbeid i grupper for å skape standarder som alle skal leve etter. Det vil si holdningsskapende arbeid, noe som er sentralt for det videre forbedringsarbeidet og en av forutsetningene stabil drift.
 • Kurset veksler mellom teori via Teams og praktisk gjennomføring av 5S i utvalgte caseområder ute i deltagernes bedrifter. 

Målgruppe: 

 • Kurset er rettet mot alle som arbeider med, eller er i ferd med å starte med 5S. Forkunnskaper er ikke nødvendig.
 • Dere vil få størst utbytte av å delta med deltagere fra samme bedrift, som samarbeider i gruppearbeidet. Dersom dette ikke er mulig, så kan du delta som enkeltperson, og eventuelt gjennomføre en enklere individuell form for 5S oppgave.

Tidspunkt:

Kurset holdes 05. og 06. juni 23 fra 08:00 til 16:00 og 26. juni 23 fra 10:00 til 14:00.

Praktisk informasjon:

Påmeldingsfristen er 1 uke før kursdato og antall deltagere på kurset er satt til maksimalt 40 personer. Disse er tenkt fordelt på inntil 4 forbedringsgrupper a 3-10 personer som instruktørene kan følge opp relativt tett via Teams under gruppearbeidet. I tillegg til disse gruppene kan vi ha med noen enkeltpersoner eller mindre grupper med en mindre omfattende oppfølging og rapportering. Det vil være mulighet for deltagerne å kommentere eller stille spørsmål via chatfunksjon.

I forkant av kurset sendes det ut informasjon om hva som bør tenkes på og forberedes frem mot kurset. Dette knyttet til valg av praktisk case til gruppeoppgavene, organisering og rollefordeling etc.

Gjennomføring:

 • Teoridelen første del av dag 1 omhandler en kort generell introduksjon til Lean, for deretter en grundig gjennomgang av de 5S'ene (Sortere, Systematisere, Skinne, Standardisere og Sikre).
 • Siste del av dag 1 jobber deltagerne med praktisk 5S arbeid. Dette gjøres gruppevis i reelle utvalgte caseområder i deltagernes bedrifter for å få en så realistisk situasjon som mulig. Deltagerne visualiserer hele prosessen på tavler.
 • Dag 2 starter med en refleksjon og statusgjennomgang på Teams, før deltagerne går tilbake til sitt gruppearbeid. 
 • Etter lunsj dag 2 presenterer de enkelte gruppene kort sitt arbeid i plenum. De viser der bilder av områder og tavle, deler og drøfter erfaringer og læringspunkter.
 • Dag 2 avsluttes med en refleksjon og anbefalinger for organisering og implementering i egen virksomhet.
 • Et par uker etter kurset samles deltagerne til en halvdags oppfølgingssamling, der de kan redegjøre for sine erfaringer og stille spørsmål 

Forberedelser:

 • Dersom det er flere i fra samme bedrift kan disse gjerne sitte sammen for å diskutere og dele erfaringer. NB! Husk i så fall å opprettholde smittevernreglene! 
 • Det bør på forhånd velges et mindre caseområde som deltagerne kan benytte til å praktisk jobbe med de 5S'ene i gruppeoppgaven.
 • Noen forberedelser samt utstyr og materiell som gruppene trenger til gjennomføring må kunne skaffes. Fint om en fra hver bedrift eller gruppe koordinerer dette.

Til påmeldingsside:

 • For at vi skal vite hvem og hvor mange som deltar på kurset ber vi om at hver enkelt kursdeltaker melder seg på. Påmelding kan gjøres enkeltvis, eller ved at en person melder inn flere personer fra sin bedrift.