Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

A3 Problemløsing

Lær hvordan din bedrift kan benytte A3 for å skille dere fra konkurrenter i form av å være flinkere problemløsere. Velkommen til gratis kurs med SINTEF.

Kontaktperson

Hvorfor akkurat dette kurset?

 • Kurset gjennomgår tankesettet som ligger til grunn i en A3 prosess.
 • En får en gjennomgang av alle 7 elementene som utgjør en god A3 rapport
 • Gjennomgår gode retningslinjer som gjør en forskjell for mottaker av A3 rapporten.
 • Gruppeoppgave rundt tolkning av en ferdig A3.
 • Praktisk A3 workshop basert på en utvalgt bedriftsintern utfordring.
 • Oppsummering av dagens A3 arbeid i plenum på felles A3 powerpoint mal. Dette er den samme malen instruktørene benytter da de coacher gruppene.

Målgruppe: 

 • Kurset er rettet mot ledere på flere nivå.
 • For de bedriftene som er i startfasen i bruk av A3 som verktøy for praktisk forbedringsarbeid.

Tidspunkt:

Kurset holdes 14. september 23 fra 08:00 til 16:00.

Praktisk informasjon:

 • Varighet:  7 timer
 • Antall deltagere: 4 bedriftsinterne grupper med 4-8 deltakere

Forberedelser:

 • Det må på forhånd være valgt ut en problemstilling som kan brukes som praktisk case på kurset.
 • Dersom det er flere fra samme bedrift bør disse gjerne sitte sammen for å diskutere også gjennom teoridelen. NB! Husk i så fall å opprettholde smittevernreglene!