Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

Organisering av forbedringsarbeid

Lær å etablere en infrastruktur for kontinuerlig forbedringsarbeid. Velkommen til gratis kurs med SINTEF.

Kontaktperson

Hvorfor akkurat dette kurset?

Lær hvordan man bygger en organisasjon og en infrastruktur for oppfølging av forbedringsarbeidet. Implementer løsningen slik at det blir like naturlig del av hverdagen som oppfølging av daglig drift.

Bidra til å skape en endringsdyktig og lærende organisasjon, som rask tilpasser seg de utfordringene den stilles overfor.

Målgruppe: 

Kurset er rettet mot ledere, tillitsvalgte  og sentrale støtteressurser som ser behov for å etablere arenaer for å sikre at forbedringsarbeidet ledes og følges opp på lik linje med daglig drift.

Tidspunkt:

Kurset holdes 02. mai 23 fra 08:00 til 16:00 og 26. mai 23 fra 10:00 til 14:00.

imagebt9v9.png

 

Praktisk informasjon:

 • Varighet:  1 dag kurs  + ½ dag oppfølging. Alt digitalt via Teams
 • Antall deltagere: 30 personer
 • Relevant kursmateriell som presentasjoner, maler og skjemaer er inkludert og oversendes elektronisk 

Gjennomføring

 1. Dette kurset kompletterer kurset om daglig styring gjennom tavlemøter. Sistnevnte har hovedfokus på mål, status og tiltak knyttet til daglig drift, mens dette kurset omhandler mer hvordan du organiserer og følger opp forbedringsarbeidet i bedriften over en litt lenger horisont. Her gjennomgås blant annet teori knyttet til følgende:
 2. Etablere og koble planer for forbedringsarbeidet inn mot virksometens mål. (basert på Hoshin eller andre definerte mål)
 3. Etablere tverrfaglig styringsgruppe som beslutter og følger opp planer
 4. Organisering av forbedringsteam og grupper
 5. Møtestruktur og møtebeskrivelser for å sikre god fremdrift
 6. Oppfølgingsmetodikker (Layer audits / Kamishibai) for å følge opp arbeidssett og at nye metoder, standarder og rutiner benyttes og fungerer på en god måte.
 7. Det legges også opp til at deltagere fra samme bedrift får en hjemmeoppgave de kan starte å jobbe med på kurset, og som de fortsetter med i etterkant.
 8. Noen uker i etterkant av dette legges det opp til en oppfølgingsdag med erfaringsdeling i plenum, samt at de som ønsker det også kan få en egen sparring med en av kursinstruktørene

Forberedelser og forkunnskaper:

De er ikke noe krav, men fordel om Lean introduksjon, samt kurset i målnedbryting og eventuelt daglig styring er gjennomført på forhånd.

I forkant av kurset sendes det ut informasjon om hva som bør tenkes på og eventuelt forberedes frem mot kurset. Dette med tanke på å få best mulig utbytte av gruppeoppgavene, under og i etterkant av kurset.