Til hovedinnhold
Norsk English

Digitale lean-kurs for mat- og drikkevareindustrien

Moderne vedlikehold

Lær hvordan du kan bruke moderne vedlikehold i din bedrift. Kurset er gratis og gjennomføres digitalt kombinert med praktisk arbeid ute i din bedrift.

Kontaktperson

Hvorfor akkurat dette kurset?

Et riktig vedlikehold er nødvendig for å skape stabile prosesser som muliggjør god flyt i verdikjeden, og der i gjennom bidra til lønnsom drift.

Dette kurset vil gi kunnskap og skape en felles forståelse for hvordan en etablerer eller videreutvikler en vedlikeholds-funksjon, som på en effektiv og god måte støtter oppunder bedriftens overordnede mål.

Målgruppe: 

Kurset er rettet mot ledere, tillitsvalgte  og sentrale støtteressurser som ser behov for å etablere arenaer for å sikre at forbedringsarbeidet ledes og følges opp på lik linje med daglig drift.

Tidspunkt:

Kurset holdes 17. august 23 fra 08:00 til 16:00 og 01. september 23 fra 10:00 til 14:00.

Praktisk informasjon

  • Varighet: 1 dag kurs + ½ dag oppfølging. Alt digitalt via Teams
  • Antall deltagere: Maks 30 personer
  • Relevant kursmateriell som presentasjoner, maler og skjemaer er inkludert og oversendes elektronisk

Gjennomføring

  1. Vi starter med Lean introduksjon, samt vedlikeholdets plass og rolle i Lean produksjon.
  2. Moderne Vedlikehold gjennomgås, noe som blant annet innebærer samarbeid, samsyn, informasjonsflyt, kartleggin havarianalyser og systematisk problemløsning.
  3. Deretter legges det opp til gruppearbeid med hovedfokus på refleksjon og eventuell videreutvikling av vedlikeholdsfunksjonen i egen bedrift. Kursinstruktører er tilgjengelig for bistand her.
  4. Det legges også opp til at deltagere jobber videre med dette som en form for hjemmeoppgave.
  5. Noen uker i etterkant av dette legges det opp til en oppfølgingsdag med erfaringsdeling i plenum, samt at de som ønsker det også kan få en egen sparring med en av kursinstruktørene