Til hovedinnhold
Norsk English

Forskningsgruppe for Materialers integritet og sveising

Vitale komponenter og strukturer er designet og produsert for lang levetid. Ved å forstå mekanismer for forringelse av metaller hjelper vi våre kunder med å gjøre materialvalg og utvikle sveiseprosedyrer, slik at det ikke skjer katastrofale hendelser i infrastrukturer som broer, vindturbiner, rørledninger og kabler for energitransport.

Kontaktperson

Forskningsområder

 • Sveiseteknologi og additiv produksjon
  • Hyperbar sveising som muliggjør undervannsrørledninger som transporterer olje, naturgass og hydrogengass.
  • Robotiserte MIG-, laser- og hybridlasersveiseteknologier.
  • Wire Arc Additive Manufacturing for komponenter med middels kompleksitet.
  • Mikrostrukturundersøkelser av sveise- og basismaterialer for å koble sveiseprosessen til sveiseegenskaper.
 • Tretthet og brudd
  • Testing og sviktanalyser av bruddmekanikk, trøtthet, krypning, slitasje.
  • Livstidsvurderinger og tekniske kritiske vurderinger.
  • Omfattende innsats på hydrogensprøhet av stål.
  • Lang erfaring med flere metall- og legeringssystemer, spesielt stål, aluminium, kobber og bly.
Bildecollage

Vår tilnærming

 • Vi samarbeider med kunder, universitetspartnere og med mange forskningsmiljøer ved SINTEF.
 • Vi bruker en multi-skala og multi-fysisk tilnærming.
 • Vi har toppmoderne sveiseanlegg.
 • Vi har mekaniske testmaskiner med miljøkontroll.
 • Vi bruker overvåkingsteknikker for digital bildekorrelasjon og akustisk emisjonsdeteksjon.
 • Vi har verksted og laboratorier for termomekaniske behandlinger i en Gleeble-simulator, metallografisk og fraktografisk karakterisering.
 • Vi får tilgang til nanomekaniske testverktøy gjennom universitetssamarbeid (NTNU).
 • Vi bruker kommersiell programvare (Abaqus) for FEM-analyser og utvikler proprietære løsere for å oppnå merverdi.
 • Vi har proprietære programvarer for utmattings- og bruddmekaniske beregninger i rørledninger og rørkonstruksjoner.


Medarbeidere i forskningsgruppen for Materialers integritet og sveising