Til hovedinnhold
Norsk English

Avdeling Termisk energi

Vi arbeider med termiske prosesser for energikonvertering. Dette omfatter prosesser som forbrenning, gassifisering, pyrolyse osv. fra energikilder som fossilt brensel, biomasse og avfall.

Kontaktperson

Om avdeling Termisk energi

Avdelingen leder CenBio, et av de største forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) og leder og deltar i flere EU- og nasjonale prosjekter innen CO2 (CCS).

Om lag 90% av verdens energiforbruk kommer fra forbrenning av fossilt brensel. Klimautfordringen gjør at vi må utvikle prosesser der utslipp av klimagasser fra disse prosessene er sterkt redusert, samt øke bruken av fornybar energi fra biomasse.

Vår faglige basis er klassisk termodynamikk, strømning, varme- og massetransport, forbrenningsteknikk og stoffers termiske egenskaper. Vi jobber både med teoretiske problemstillinger, numeriske beregninger og eksperimentelt arbeid i laboratoriet.

Avdeling Termisk Energi jobber med globale problemstillinger i et internasjonalt marked. Vi har høy kompetanse både innenfor eksperimentell og numerisk aktivitet. Vi utfører oppdrag for produsenter og brukere av teknologi både i form av mer langsiktige utviklingsprosjekter samt mer spesifikke konsepter.


Avdelingen er lokalisert i Kolbjørn Hejes vei 1A

Medarbeidere avdeling Termisk energi


 

Avdelingens hovedaktiviteter

Bioenergi

Bioenergi

SINTEF har gjennom flere tiår med forskning på kost- og energieffektiv bioenergi hjulpet industri, myndigheter og andre organisasjoner med å vurdere og implementere biomasse og avfall til energiformål.

Integrerte energisystemer

Integrerte energisystemer

Fremtidens energisystem må støtte opp under og tilrettelegge for et nullutslippssamfunn. Dekarbonisering vil være den største pådriveren på vegen mot et slikt samfunn, men også digitalisering og desentralisering vil være viktig. Til sammen vil disse...