Til hovedinnhold
Norsk English

SMILE – Støtte til eldre hjemmeboende mennesker ved hjelp av smart teknologi

Målet til SMILE er å skape smarte inkluderende løsninger for at eldre skal kunne aldres trygt i eget hjem på sine egne premisser (SMart Inclusive Living Environments - SLE). Løsningene skal ikke bare støtte de eldre, men også fremme samarbeide og læring i nettverket rundt de eldre.

Kontaktperson

Photo: Shutterstock

Dette skal gjøres i et samarbeid mellom EU og Canada ved å utvikle:

a) en Digital Care Facilitator, et AI-basert integrasjonssystem
b) en digital assistent som skal støtte den eldre i å bo hjemme og
c) personlige mHealth-apper og eHealth- enheter.

SINTEF bidra til å lage en metode for brukerinvolvering i utvikling av teknologi for eldre (gerontechnology) og lede utviklingen av en digitale assistent:

 • Metoden skal sørge for at e-helseløsningene som utvikles ivaretar eldre menneskers egne perspektiver på sine livssituasjoner og problem, samtidig som teknologiene får de aller beste forutsetningene for å lykkes i markedet.
 • Den digital assistenten skal ved hjelp av AI/ML og multimodal interaksjon støtte eldre mennesker som lever med sammensatte og varierte utfordringer som kognitiv svikt eller kronisk lungesykdom.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Prosjekttype og finansiering

EU (RIA)

Samarbeidspartnere

 • SYKEHUSET INNLANDET HF, Norge
 • SINTEF AS, Norge
 • TELLU IOT AS, Norge
 • NORWAY HEALTH TECH, Norge
 • MCMASTER UNIVERSITY, Canada
 • CLOUD DIAGNOSTICS CANADA ULC, Canada
 • REGION SJÆLLAND, Danmark
 • KØBENHAVNS UNIVERSITET, Danmark
 • APPINUX A/S, Danmark
 • STICHTING SMART HOMES, Nederland
 • STICHTING TANTELOUISE, Nederland
 • TENDERTEC, Hellas
 • STICHTING HEALTH CLUSTERNET, Nederland

Relevante lenker

EU SMILE prosjektside