Til hovedinnhold

SMILE – Støtte til eldre hjemmeboende mennesker ved hjelp av smart teknologi

SMILE – Støtte til eldre hjemmeboende mennesker ved hjelp av smart teknologi

Målet til SMILE er å skape smarte inkluderende løsninger for at eldre skal kunne aldres trygt i eget hjem på sine egne premisser (SMart Inclusive Living Environments - SLE). Løsningene skal ikke bare støtte de eldre, men også fremme samarbeide og læring i nettverket rundt de eldre.

Photo: Shutterstock

Dette skal gjøres i et samarbeid mellom EU og Canada ved å utvikle:

a) en Digital Care Facilitator, et AI-basert integrasjonssystem
b) en digital assistent som skal støtte den eldre i å bo hjemme og
c) personlige mHealth-apper og eHealth- enheter.

SINTEF bidra til å lage en metode for brukerinvolvering i utvikling av teknologi for eldre (gerontechnology) og lede utviklingen av en digitale assistent:

  • Metoden skal sørge for at e-helseløsningene som utvikles ivaretar eldre menneskers egne perspektiver på sine livssituasjoner og problem, samtidig som teknologiene får de aller beste forutsetningene for å lykkes i markedet.
  • Den digital assistenten skal ved hjelp av AI/ML og multimodal interaksjon støtte eldre mennesker som lever med sammensatte og varierte utfordringer som kognitiv svikt eller kronisk lungesykdom.

Publisert tirsdag 4. mai 2021
Forskningsleder
934 09 191

Prosjektvarighet

2021 - 2023

Prosjekttype og finansiering

EU (RIA)

Samarbeidspartnere

1 SYKEHUSET INNLANDET HF Norge
2 SINTEF AS Norge
3 TELLU IOT AS Norge
4 NORWAY HEALTH TECH Norge
5 MCMASTER UNIVERSITY Canada
6 CLOUD DIAGNOSTICS CANADA ULC Canada
7 REGION SJÆLLAND Danmark
8 KØBENHAVNS UNIVERSITET Danmark
9 APPINUX A/S Danmark
10 STICHTING SMART HOMES Nederland
11 STICHTING TANTELOUISE Nederland
12 TENDERTEC HELLAS MONOPROSOPI IDIOTIKI KEFALAIOUXIKI ETAIREIA Hellas
13 STICHTING HEALTH CLUSTERNET Nederland

Relevante lenker

EU SMILE prosjektside