Til hovedinnhold
Norsk English

OXIPATH – Oksider for piezoelektriske komponenter, batterier og termoelektriske komponenter

Prosjektets mål er å takle viktige teknologiske utfordringer knyttet til oksidmaterialer som blir brukt i tre raskt voksende teknologier: Piezoelektriske og termoelektriske komponenter, samt batterier. OXIPATH er et strategisk instituttprosjekt (SIP) initiert av SINTEF Industri.

OXIPATH prosjekt SINTEF - nanofibre
Nanofibre av oksid fremstilt av SINTEF ved hjelp av elektrospinning

SINTEFs kompetanse om oksider er svært bred, med anerkjente spesialister innen felt som modellering, avansert karakterisering, syntese og fabrikasjon. Den vitenskapelige forståelsen av oksidegenskaper er utviklet over en periode på over 30 år, og SINTEF har spisskompetanse på områder som for eksempel ledende membraner og elektrolytter, porøse elektroder, katalysatorer og ildfaste materialer. OXIPATH benytter seg av denne kompetansen til å skape ny kunnskap og erfaring om utvalgte segmenter av tre voksende markeder, der utvikling av avanserte oksider er avgjørende. Arbeidet i OXIPATH dekker:

  • Modellering av materialegenskaper
  • Utvikling av nye oksidforbindelser
  • Syntese av oksidpulver og nanofibre
  • Deponering av tynnfilmer
  • Fremstilling av oksidbaserte komponenter
  • Design og montering av celler og moduler
  • Vurdering av ytelse
  • Fremstilling av oksidbaserte demonstratorer

OXIPATH er et treårig SIP-prosjekt som startet i februar 2017 med et budsjett på 9 mill. NOK over 3 år.

Hjemmeside Oxipath

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.02.2017 - 31.01.2020