Til hovedinnhold
Norsk English

CABRISS – Implementering av en sirkulær økonomi basert på resirkulert, gjenbrukt og gjenvunnet indium, silisium og sølvmaterialer for solceller og andre applikasjoner

I CABRISS skal 16 europeiske forskningsinstitusjoner og industribedrifter utvikle en ny resirkuleringsøkonomi for solcellepaneler. CEA og SINTEF valgte syv partnere hver til å bli med i prosjektet, basert på kompetanse og tidligere kontakter.

Kontaktperson

Resirkulering av solceller

Prosjektet dreier seg om resirkuleringsøkonomi for solcellepaneler der verdifulle materialer som indium, silisium og sølv brukes til å lage nye solceller og til andre produkter. Dersom veksten i solceller fortsetter som nå, blir det mangel enkelte av råvarene i solcellene. Disse kan hentes inn igjen gjennom resirkulering. Men til nå er lite gjort for å resirkulere de mange solcellene som kasseres.

Prosjektet ser på alle leddene fra innsamling av brukte solceller til forretningsmodeller for nye produkter. SINTEF ser spesielt på resirkulering av silisium og indium, og skal produsere wafere av resirkulert silisium. Resitec leverer silisiumpulver fra resirkulering av materialer som blir til overs i produksjonen av silisium for solceller. Prosjektet koordineres av franske CEA og har 16 partnere. Budsjettet er på åtte million euro.

CABRISS Project strategic concept
CABRISS Project strategic concept

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.06.2015 - 30.05.2018