Nettverket Grønn Anleggssektor

Anleggssektoren har en viktig rolle og er en av de viktigste bidragsyterne for å nå Norge sine klimamål for 2030 og 2050. 

Nettverket Grønn Anleggssektor ønsker å sikre sektorens konkurransekraft, og i en grønn og fossilfri framtid er innovasjon og nye former for verdiskapning nødvendig.

Nettverket har som mål å:

  • Øke grønn innovasjon og verdiskapning i anleggssektoren
  • Finne realistiske, gjennomførbare miljømål og –tiltak som gir målbar effekt
  • Skape nye FoU-prosjekter som fremmer grønne løsninger
  • Styrke konkurransekraften for den enkelte partner
  • Øke felles forståelse av utfordringer og muligheter mellom offentlig og privat sektor
  • Etablere felles veikart for grønn anleggssektor

Nettverket Grønn anleggssektor startet i 2017 med støtte fra Forskningsrådet fram til 2020, og har siden blitt finansiert av medlemmene i nettverket. Alle aktører tilknyttet anleggssektoren kan delta i nettverket. For informasjon om innmelding i nettverket, se her.

Det legges opp til 8-10 arrangementer årlig i form av webinarer, frokostmøter, workshops, etc.

Se en oversikt over arrangementer her.

  

Temamatrise Grønn Anleggssektor
Temamatrise Grønn Anleggssektor