Til hovedinnhold

Materialteknologi

I samspillet mellom legeringsvalg, valg av produksjonsprosesser og optimalisering av produktets mekaniske og fysikalske egenskaper, spiller materialteknologi en nøkkelrolle. Bevarende teknologi gjennom daglig støtteaktiviteter og ny teknologi gjennom prosjekter er vårt arbeidssett. Dette har vært og er et fundament for kontinuitet, videreutvikling og nyskapning.

Forskningsleder
415 39 445

Ekspertise

Laboratorier

Prosjekter

Nyheter