Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Manufacturing i ledelsen for internasjonal standardisering

SINTEF Manufacturing i ledelsen for internasjonal standardisering. Foto: Simon Appelblad
Klas Boivie, seniorforsker ved SINTEF Manufacturing, og spesialisert innenfor tekniske standarder for additiv tilvirking. Foto: Simon Appelblad
Klas Boivie, seniorforsker ved SINTEF Manufacturing, har blitt innvalgt til ASTM International Board of Directors for perioden 2019 til 2021.

Som hovedorganisasjon for over 140 forskjellige tekniske komitéer, med over 30 000 medlemmer og mer enn 90 000 kunder, er ASTM International den etter ISO største organisasjonen for utvikling av internasjonale tekniske standarder.

Et av de "heteste" teknologiområdene for utvikling av internasjonale standarder under de seneste årene er additiv tilvirking. Additiv tilvirking, også kalt 3D-printing, er det generelle navnet for de fremstillingsprosessene der man skaper fysiske objekter fra 3D-modelldata gjennom tilføyelse av materialer, vanligvis lag på lag. Teknologien har mange forskjellige bruksområder, blant annet innenfor produktutvikling og produksjon, medisin, arkitektur, utdanning og underholdning.

Additiv tilvirking er basert på digitale tegninger av produktet, og tilbyr muligheter for å produsere  komplekse design som ikke har vært mulig tidligere. Derfor har denne teknologien blitt identifisert som veibryter for digitalisert produksjon, og som en "gamechanger" for industrien.

I løpet av de seneste par årene har flere organisasjoner begynt å utvikle bransjespesifikke standarder for additiv tilvirking, men den største delen, og hovedarbeidet med å utvikle de grunnleggende standardene, ligger hos ASTM og ISO.

Som aktivt medlem i ASTM komité F42 for additiv tilvirking, har Klas bidratt både til utviklingen av nye standarder, som ledemot i komitéstyret, og som leder for underkomitéen for terminologi. I tillegg har Klas også tilsvarende stilling innenfor ISO/TC261 arbeidsgruppe 1 og ISO/ASTM felles arbeidsgruppe JG51, og han har ansvaret for å lede utviklingen av ASTM og ISO sin felles internasjonale standard for terminologi for additiv tilvirking.

Styret til ASTM består av 25 ledere fra en rekke selskaper, foreninger og statlige organer over hele verden. Vi gratulerer Klas så mye med offisiell tiltredelse til styret!